”Alkoholstrategin en milstolpe”

Maria Larsson

DRUGNEWS: Den första globala strategin mot skadlig alkoholkonsumtion har drivits på av Sverige. ”Skönt att världen kunde enas, det har varit en lång resa”, säger folkhälsominister Maria Larsson.

Hon är glad över att i torsdags Världshälsoförsamlingen helt ställde sig bakom förslaget. Det väcktes av Sverige och nordiska länder 2005, har mött motstånd, både av enskilda länder och alkoholindustrin, bearbetats och kompromissats.

I måndags stod hon själv i Genève och underströk vikten av att anta strategin ”som både är balanserad och baserad på vetenskap och erfarenhet”.

– Det är en milstolpe för världens folkhälsa att den nu antagits. Mycket av svensk restriktiv alkoholpolitik och erfarenheter finns med, en omfattande exempelsamling för länder att välja ur för att minska alkoholskadorna. Nu gäller det att se till att den används och inte blir liggande på hyllan, säger hon några timmar efter att de 193 medlemsländerna har antagit förslaget.

Strategin handlar konkret om rekommendationer till länder för att minska alkoholskador på hemmaplan. Bland verktygen nämns en aktiv prispolitik, alkoholskatter, begränsning av alkoholreklam riktad mot unga, licenserade affärer eller detaljhandelsmonopol, reglerade öppettider, minimiåldergränser, tydlig alkohollagar.

WHO-rapporter utpekar alkoholmissbruk som ett allvarligt folkhälsoproblem och tredje riskfaktor till sjukdomar och för tidig död. Alkohol har även koppling till trafikolyckor, våld, familjebråk och spridning av tuberkulos och hiv.
Men alkohol är även ett socialt och ekonomiskt utvecklingshinder för fattiga länder. Missbruk kan stå i vägen för försörjning, industrialisering och att ge människor en möjlighet till välstånd i sina länder.

– Det handlar inte bara om drogberoendet som sådant, utan är en utvecklingsfråga. Hade vi i Sverige inte haft nykterhetsrörelsen som organiserat människor i början av 1900-talet och fått ner superiet hade vi aldrig varit det välfärdsland vi är idag, säger hon.

Men den största utmaningen står kanske Europa inför, där konsumtionen per invånare är högst i världen. Därför är det bra att EU antagit en alkoholstrategi också, menar Maria Larsson.

Nu vill hon att WHO:s regionkontor runt världen blir mer offensiva och följer upp att strategin används och integreras i ländernas lagar. En uppföljandekonferens är eventuellt på gång redan i höst för att inte tappa fart, enligt Maria Larsson.

Hon tror att den globala alkoholstrategin på sikt kan medverka till nya konsumtionsmönster – även om alkoholindustrin och vissa exportintressen vill annat.

– På sikt kan det här leda till kunskapsöverföring, opinionsbildning och att fler väljer att dricka mindre alkohol. Ett trendbrott verkar redan ha inträffat bland unga i Sverige, då flera väljer att helt avstå från alkohol, säger folkhälsominister Maria Larsson.

Av Drugnews/Sven Liljesson

Mer från Accent