Insändare

Insändare: Varför inte Sverigedemokraterna?

Arne Berglund undrar varför inte Sverigedemokraterna fanns med i Accents partienkät inför valet. Pierre Andersson svarar.

Varför inte Sverigedemokraterna?

Hej, läste i Accent om hur partierna tycker om alkoholfrågor. Men mitt parti SD var inte med. Jag vill veta varför.

Arne O Berglund

Svar direkt:

SD är inte som andra partier

Det finns en avgörande skillnad mellan Sverigedemokraterna och de övriga partierna som är valda av folket till Sveriges riksdag. Den skillnaden ligger i synen på människans lika rätt och värde.

För mig är det tydligt att Sverigedemokraterna är ett parti som har såväl sina rötter som sin livsluft i rasismen.

Vi ser gång på gång hur företrädare för partiet – också mycket högt uppsatta sådana – ertappas fälla direkt rasistiska yttranden i olika forum.

Det är ingen rättighet att få sin politik framförd och publicerad i Accent. Inte ens om det handlar om alkohol- och narkotikapolitik. Den medlem och läsare som är verkligt intresserad av Sverigedemokraternas politik på området kan enkelt hitta informationen ändå.

Accent ges som bekant ut av IOGT-NTO. En organisation som i sina grundsatser mycket tydligt betonar just alla människors lika rätt och värde. Här finns en uppenbar, och mycket grundläggande, konflikt med Sverigedemokraternas människosyn.

Därför beslutade jag som ansvarig utgivare att inte ha med Sverigedemokraterna i Accents partienkät.

Pierre Andersson
chefredaktör

Mer från Accent