Debatt

Henrik Ripa (M): ”Svensk lag ska följas”

I Sverige råder det förbud mot alkoholreklam i TV-sändningar och för alkoholproducenter att sponsra TV-program. Trots detta förbud kringgår alkoholproducenter svensk lag.

Flertalet TV-kanaler har förlagt sina sändningar i svensk TV till Storbritannien där reklam för alkohol är tillåtet. Denna legala gråzon skapar problem då ett lands lagar bör gälla inom landets gränser. Därför är det välkommet att myndigheten för radio och TV har begärt att TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 ska sluta sända alkoholreklam.

Eftersom dessa kanaler sänder från Storbritannien undergräver de svensk lagstiftning. Den politiskt laddade frågan har tidigare varit uppe men då lät man det fortgå. 2010 infördes effektlandsprincipen som, i och med IOGT-NTO:s anmälan till Granskningsnämnden våren 2011, nu prövas första gången. Effektlandsprincipen innebär att det sker ett lagmässigt skifte. Från att ta hänsyn till var reklamen sänds ifrån gäller nu vilket land reklamen riktar sig till.

Ett förbud mot alkoholreklam skulle också vara välkommet av det svenska folket. Enligt organisationen IOGT- NTO önskar åtta av tio svenskar att de kunde slippa se alkoholreklam på TV.

Bollen är satt i rullning. Många aktörer kommer att behöva säga sitt innan fallet är avgjort. Alkoholreklam har för länge kunnat kringgå svensk lagstiftning. Förhoppningsvis ser vi snart en ändring.

Henrik Ripa (M)
Riksdagsledamot i socialutskottet

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer