Alkohol

Fler tycker det är okej att bli full

Nya siffror från IQ visar att fler tycker att det är okej att dricka sig påverkad eller att någon gång dricka när man inte borde, som under graviditet. Å andra sidan är det också aningen färre som har de mest tillåtande attityderna.

Vid ett frukostseminarium på måndagen presenterade IQ:s vd Magnus Jägerskog resultaten från en ny undersökning av svenskarnas attityder till alkohol.

Intervjupersonerna har fått ta ställning till vad som är rätt och fel när det gäller alkohol och vad som är rätt och fel i olika situationer.

− Vi ser att attityderna blir mer likriktade. Både de mest återhållsamma och de mest tillåtande grupperna minskar, säger Magnus Jägerskog.

Han säger att det är positivt att de mest tillåtande blir färre, men att det ändå finns tecken som oroar.

− Exempelvis ansåg 67 procent att det var helt fel att bli berusad med barn i närheten 2011. Förra året hade den siffran minskat till 52 procent, säger han.

Han påpekar dock att det inte betyder att fler tycker att det är okej att vara berusad i närheten av barn.

− Om man lägger ihop svarsalternativen ”helt fel” och ”mer fel än rätt” så har 80 procent valt något av alternativen både 2011 och 2012. Det är alltså inte fråga om några dramatiska förändringar, mer om en förskjutning av attityderna, säger Magnus Jägerskog.

Han säger också att generellt blir attityderna mer återhållsamma med stigande ålder, liksom att kvinnor är mindre tillåtande än män.

− Men den allra yngsta gruppen rör sig mot en mer restriktiv syn, säger han.

Främst är det yngre män, 16 – 29 år, som blivit mer måttfulla. Trots att de fortfarande är den mest tillåtande gruppen närmar de sig gruppen med en mer måttfull syn.

Kanske är det inte så förvånande med tanke på att det är de yngsta som stått för den kraftigaste minskningen av alkoholkonsumtionen på senare år.

− Det finns inget enkelt kausalt samband mellan attityder och beteende, men de hänger klart ihop, säger Magnus Jägerskog.

De som är tillåtande är det överlag. Det är inte så att man tycker att vissa beteenden är helt acceptabla medan andra är helt oacceptabla. De som är måttliga tycker som de återhållsamma när barn finns med, men som de tillåtande när det gäller att bli berusad på privata fester.

Största förändringen i gruppen måttfulla i årets mätning var att de tydligt närmat sig de tillåtande i frågan om det är fel att dricka så att man blir påverkad.

Undersökningen visar också att det finns starkt stöd för att trafiken, arbetslivet, graviditeten och barn- och ungdomsåren ska vara alkoholfria zoner. Svaren visar dock på att fler tycker det är mindre allvarligt än tidigare om alkohol förekommer i de sammanhangen.

Fortfarande tycker 82 procent att det är helt fel att köra efter att man druckit ett glas vin eller öl, men ett år tidigare var det hela 90 procent.

I 2012 års undersökning anser bara 59 procent att det är helt fel att dricka ett glas öl eller vin när man är gravid, jämfört med 64 procent 2011, 48 procent tycker att det är helt fel att bjuda unga under 18 år på alkohol vid något enstaka tillfälle (64 procent 2011) och endast 37 procent att det är helt fel att dricka ett glas mousserande vin på arbetstid när man firar något (52 procent 2011).

Datainsamlingen har genomförts av Novus.

Mer från Accent