Debatt

Debatt: ”Vilseledande om Centerpartiet”

Riksdagsledamoten Per Åsling (C) menar att Centerpartiet inte alls är generellt mot alkoholskattehöjningar.

I Accent nr 8 försöker tidningen kika bakom kulisserna till ”spelet bakom alkoholskatten”. Alliansregeringen infriade sitt löfte från valmanifestet 2010 om att höja alkoholskatterna under mandatperioden. Höjningen blev dock inte så omfattande som tidigare föreslagits. Enligt Accent är den avgörande frågan: varför ändrade sig Centerpartiet?

Enligt artikelförfattaren är det underförstått att Centerpartiet är generellt motståndare till alkoholskattehöjningar. I artikeln insinueras att Centern och undertecknad har övertagit ”alkoholindustrins” argument och därför egentligen driver en linje om en sänkning av alkoholskatterna. Detta är både felaktigt och vilseledande vad gäller vår syn på alkoholpolitiken.

Centerpartiet förespråkar en restriktiv alkoholpolitik och värnar Systembolaget som statligt monopol. Det finns visserligen ett stämmobeslut från 2005 om att alkoholskatterna bör sänkas som en anpassning till omvärldens skattenivåer, men – och det har hela tiden varit centralt – i relation till hur den illegala alkoholinförseln och försäljningen utvecklas. Vi har aldrig drivit en generell alkoholskattesänkning.

Att alkoholskatterna nu inte höjdes till de nivåer som ursprungsförslaget sa grundar sig på flera omständigheter.

Det finns en utbredd osäkerhet över hur stora volymer alkohol som idag förs in i landet, både lagligt och illegalt. Å ena sidan hävdar alkoholforskarna utifrån sin mätmetod att den oregistrerade alkoholen har minskat kraftigt under senare år. Å andra sidan menar företrädare för Tullverket och Polisen, men även Skatteverkets nationella samordnare mot ekonomisk brottslighet, att den illegala införseln är mycket omfattande. På basis av daglig verksamhet vid landets gränskontroller hävdas att mörkertalen är stora och smugglingen är välorganiserad och utbredd. Dessa myndighetsföreträdare ifrågasätter alkoholforskarnas siffror. Även finansdepartementets tjänstemän har markerat att kunskapsläget är oklart.

Osäkerheten inför vilka effekter som en skattehöjning på alkoholdrycker har både på den redan nu omfattande smugglingen och hur den kan komma att öka framöver påverkade regeringens slutliga förslag. En tredje faktor gäller förhandlingarna mellan allianspartierna och de kompromisser som följer av dessa.

Centerpartiet ser den illegala alkoholkonsumtionen och handeln som ett allvarligt problem, inte enbart utifrån ett rättsordningsperspektiv. Nätverk tjänar stora pengar på att föra in och sälja vidare alkohol till bland annat ungdomar. Det hotar vår alkoholpolitiska ordning i grunden och undergräver Systembolagets ställning. Oviljan att se detta hot bland beslutsfattare är större inom vissa partier än andra. Nu får framtiden visa hur den organiserade illegala alkoholhandel kommer att utvecklas och beskrivas av de parter som är direkt berörda.

I tillägg vill jag säga att Centerpartiet är positivt till att tillåta gårdsförsäljning av småskalig produktion av alkoholdrycker inom ramen för dagens alkoholpolitik. Vi tror att det bidrar till att stärka bland annat besöknäringens förutsättningar till att bli mer europeiskt jämlikt. Jag kommer också att fortsätta vara aktiv i frågor som främst handlar om att stärka lokala näringar, i såväl min egen hembygd som i övriga landet.

Per Åsling, riksdagsledamot, C

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer