Opinion

Debatt: Lägg inte ner förebygg

Enligt en artikel i Accent nr 3/09 om IOGT-NTOs strategi för 2010-2015 ska IOGT-NTO i huvudsak vara en opinionsbildande kampanjorganisation som bedriver socialt arbete. I artikeln säger Anna Carlstedt att inom det förebyggande området finns det fler aktörer, och ”vi tror inte att vi är bäst på det, och därför ska vi inte driva det själva”.

Enligt förslaget till strategi kommer vi att ha två verksamhetsområden – alkohol- och narkotikapolitik och socialt arbete. Det förebyggande arbetet är borta. Varför? Vem eller vilka är det som är bättre på förebyggande arbete än IOGT-NTO? Är det inte vårt uppdrag att förebygga alkohol- och drogskador? Är det inte IOGT-NTOs styrka att bedriva verksamhet inom alla tre verksamhetsområdena?

Samma resonemang kan vi i så fall använda även för det sociala arbetet. Idag finns många aktörer, betydligt fler än inom det förebyggande området, som bedriver ett bra socialt arbete.

Vi är den ideella organisation som har kommit längst när det gäller förebyggande arbete. Det har varit några års slit för oss i distrikten att lära oss och börja använda de metoder och modeller som förbundet har tagit fram. Vi har satsat såväl pengar som personella resurser och tagit hjälp av många ideella. Vi är efterfrågade av såväl kommuner som skolor och föreningar som vill ta del av våra pedagogiska metoder, och efterfrågan ökar. Vårt arbete har hög trovärdighet. Länsidrottsförbunden har till exempel fört ut metoden ”Ledare tillsammans” till sina idrottsföreningar, och i flera distrikt vill skolorna att vi genomför ”Föräldrar tillsammans”.

Länssamordnarna har fått i uppgift att samarbeta med ideella aktörer lokalt, vilket de också gör. Då måste vi vara med! Vi får inte backa när vi äntligen har kommit så långt att vi kan vara en samhällsaktör som kan vara med och påverka.

Slutsatsen av förslaget till strategi är att vi ska prata med politiker om hur de ska bedriva en restriktiv politik, och vi ska hjälpa männi-skor som har hamnat i beroende och missbruk tillbaka till ett värdigt liv, och det är bra. Men vi ska inte prata med människor om deras dryckesmönster och inte fortsätta arbetet med att påverka vuxna att hålla på åldersgränserna för att minska ungdomars alkoholkonsumtion.

Alla alkoholproblem löser vi inte genom politiska beslut eller med social verksamhet, lika lite som vi löser alla problem med enbart förebyggande arbete. Vår styrka är att vi arbetar med alla tre verksamhetsområdena, och att de stärker varandra i vår kamp för ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar männi-skor att leva ett fritt och rikt liv.

PETER TUVEGÅRD och PER WIHLBORG, skåne, THOMAS OLLI, Stockholm, PER-ERIK LUNDBERG, Västmanland, BERTH ANDERSSON, Kronoberg, INGRID och LARS-ERIK GRUBBSTRÖM, Jönköping, BJÖRN KARLSSON, Jämtland, ANNA-LENA GRÖHN, Norrbotten, KRISTER LUNDGREN, och PETER RANG, Gävleborg, MICAEL SÖDERSTRÖM, Södermanland

Svar från Anna Carlstedt och Peter Moilanen: ”Vi vill utveckla det förebyggande arbetet!”

Mer från Accent