Debatt

Debatt: ”Fyll livet” missar att ta tillvara folkrörelsens styrka

När en folkrörelse som IOGT-NTO genomför en stor kampanj är det vi medlemmar som bär budskapet. ”Fyll livet” har väckt starka känslor, vilket vi tror beror på att kampanjen inte är tillräckligt förankrad.

(Texten är tidigare publicerad i Accent 5/13). 

Seriekaraktärerna Vinballen och Ökenråttan är tänkta att öka kännedomen om IOGT-NTO bland 30–45-åringar, med humor och igenkänning. Kampanjen bygger mycket på att få uppmärksamhet i sociala medier. Uppmärksamheten kom omedelbart, men kanske inte på det sätt kampanjledningen hoppats på: Serien kallades för sexistisk, moralistisk och tondöv. I media lyftes den negativa kritiken mot IOGT-NTO:s nya kampanj.

Även vi har reagerat starkt på tonen i serierna och vilken bild som förmedlas av dem som dricker – och indirekt även av IOGT-NTO. Även om förbundets kampanjledning och den PR-byrå som tog fram konceptet med Ökenråttan och Vinballen inte avser att vara fördömande, så visade reaktionerna hos målgruppen att den till stor del uppfattades just så.

I en folkrörelse är det var och en av oss som blir avsändare av kampanjen – och får möta reaktionerna. Den aktuella kampanjen har fått medlemmar att känna sig ledsna, arga och överkörda. Även om ”Fyll livet” inte har de egna medlemmarna som målgrupp, spelar det ändå en stor roll om flertalet kan ställa sig bakom kampanjen. Många medlemmar har genom åren vuxit som människor eller fått en ny chans i livet tack vare IOGT-NTO. Vi är IOGT- NTO, vilket också är folkrörelsens unika styrka.

Att se IOGT-NTO:s logga i tidningen bör skapa stolthet: ”Jajamen, det där är min organisa- tion!”. När Vinballen och Ökenråttan gjorde entré upplevde vi att effekten till stor del blev den motsatta. Många medlemmar avstår medvetet från att sprida kampanjen. Inför lanseringen av ”Fyll livet” var bud- skapet till medlemmarna att ”fortsätta göra det ni är bra på”. När den interna kritiken sedan fördes fram var det viktigaste budskapet: ”Det blir bättre – sedan”.

En kännedomskampanj är inte fel i sig, men vi anser att man kring ”Fyll livet” har missat att tillvarata folkrörelsens resurser när det gäller dialog, förankring, kompetens och möjlighet att sprida budskapet. Detta innebär även att man har gått miste om möjligheten att mångfaldiga värdet av de investerade pengarna. Tänk om angreppssättet istället hade varit att satsa på att få 500 medlemmar som är duktiga på sociala medier att känna att ”Fyll livet” är vår kampanj?

Debatten kring ”Fyll livet” pekar på frågor som är oerhört viktiga för vår organisation och oss som medlemmar. Vi måste få till stånd en levande, tillåtande intern dialog där många medlemmar kan delta. Det krävs strukturer och rutiner som säkerställer att exempelvis centrala kampanjer är förankrade.

Ta tillvara folkrörelsens intresserade och engagerade medlemmars kompetens, intresse och nätverk för att stärka både denna kampanj och framtida arbete!

Sven-Erik Alfredsson, Köping
John-Erik Andersson, Ronneby
Magnhild Husgaard Andreasen, Varberg
Virre Linwendil Annergård, Stockholm
Bo Bergman, Säve
Johnny Boström, Karlstad
Carina Dagbro, Skellefteå
Christian Dahlqvist, Ätran
Johanna Dahlqvist, Ätran
Mai Eriksson, Tullinge
Sören Eriksson, Varberg
Anna Frej, Umeå
Hans Hammarström, Mölnlycke
Mats Höjer, Borlänge
Gun-Britt Karlsson, Stigtomta
Per Lang, Trelleborg
Elin Lundgren, Gävle
Ingemar Nilsson, Saltsjö-Boo
Rune Nilsson, Saltsjö-Boo
Anders Ringnér, Umeå
Olle Rockström, Saltsjö-Boo
Ylva Sandin, Orminge
Lisa Skiöld, Vattholma
Birgitta Svensson, Halmstad
Urpo Taskinen, Juoksengi
HelenA Wannberg, Örebro
Erik Winnfors Wannberg, Örebro
Eva Önnesjö, Saltsjö-Boo
Emil Österlund, Bjursås

Mer från Accent