Opinion

Andrine Winther: ”Dags att bli alkoholpolitiker?”

Bara genom att vara medlem i IOGT-NTO gör du en insats för en bättre alkoholpolitik. När vi är många blir vår röst stark vilket leder till att politiker och andra lyssnar till oss. Men om du vill kan du göra mer.

Behövs det? Svaret är ja! Ett exempel. Just nu befinner sig det Isländska alkoholmonopolet, ATVR, under hot. Trots att en majoritet av befolkningen på Island inte vill se försäljning av alkohol i affärerna ligger frågan på den isländska riksdagens, Alltingets, bord.

Vi vet att det skulle vara förödande för folkhälsan på Island om alkoholmonopolet störtas. Det är enkel matematik. Ju mer tillgänglig alkoholen är desto mer dricker folk. Med ett finare ord kallas det för totalkonsumtionsmodellen.

Vad händer om alkoholmonopolet på Island faller? Blir det en dominoeffekt i hela Norden?

Troligtvis inte men vi vet inte säkert så låt oss inte ställa Sverige, Norge och Finland inför detta faktum.

Några saker som gör att Sverige är bra rustat mot detta: en övervägande majoritet av befolkningen och politikerna står upp för en restriktiv och solidarisk alkohol­politik. Här finns en stark och aktiv nykterhetsrörelse. Folk gillar System­bolaget och dess utbud. Dessutom har de bra koll på tillgängligheten. Succén med alkoholfritt fortsätter öka och unga dricker mindre än någonsin.

Men det kommer inte av sig självt. Vi måste hela tiden hålla uppe trycket i dessa frågor. Därför är det viktigt att alkohol­politiken är något vi ständigt jobbar med.

Vi måste fortsätta att träffa politiker och beskriva varför en restriktiv alkoholpolitik är bra. Förser vi dem med argument har de lättare att ta bra beslut som stärker folkhälsan. Grundpelarna i alkoholpolitiken handlar om pris, tillgänglighet och reklam därför att alkohol inte är vilken vara som helst.

Det är enkelt och kul att göra en alkohol­politisk insats. Bjud in lokala politiker där du bor till ett samtal. Ta med någon mer IOGT-NTO-medlem så blir det roligare. Ni behöver inte känna att ni ska kunna svara på allt utan diskutera vilka utmaningar ni ser där ni bor och se hur ni kan lösa dem tillsammans. Passa på att beskriva de grundläggande delarna i den framgångsrika svenska alkoholpolitiken.

Alkoholnormen i samhället är extremt stark. Se om ni tillsammans kan hitta sätt att utmana den eller göra den mindre stark. Kanske finns det möjlighet att skapa fler alkoholfria zoner på er ort, i er stad eller stadsdel. Inte bara för unga. Vuxna behöver det också – kanske till och med mer.

Just nu har vi också ett guldläge med alkoholreklamen. Folk är grymt trötta på all reklam för alkohol som stör. Den sköljer över oss i TV och på andra ställen trots att det mesta av den är förbjuden. IOGT-NTO:s kampanj ”Nu släcker vi ner alkoholreklamen med den populära Alkoholstör­en” i spetsen, som dessutom har vunnit ett internationellt pris, är perfekt att ha som utgångspunkt.

Så. Visst är det dags att ta steget och göra en alkoholpolitisk insats.

Mer från Accent