kyrkan

90 församlingar alkoholcertifierade

"Antalet alkoholcertifierade församlingar ökar, men inte i den takt vi önskar. Församlingarna borde bidra till att öka antalet alkoholfria zoner i samhället", säger Anette Kyhlström på organisationen Vita nykter.

Sedan 2008 har Vita nykter arbetat med alkoholcertifiering av församlingar. Certifieringen innebär att kyrkan och församlingslokalen helt avstår från alkohol i alla former, även alkoholen i nattvardsvinet. Detta för att kyrkan ska vara en trygg miljö och människor som haft ett missbruk ska slippa hamna i en svår situation.

– Att inkludera alla i en gemenskap istället för att exkludera är viktigt. Att servera alkohol i nattvarden, eller vid dop och begravningskaffen kan för många gäster vara ett problem, säger Anette Kyhlström, verksamhetsansvarig på Vita nykter.

2014 var ett 30-tal kyrkor alkoholcertifierade, 2016 var det ett 80-tal. Sedan dess har ytterligare ett tiotal certifierats.

– Vi fortsätter träget att arbeta för att församlingarna ska bli alkoholfria zoner, men alkoholfrågan är en tabufråga och många församlingar blir mer och mer liberala i sin syn på alkohol, säger Anette Kyhlström.

Hon och några till arbetar sedan ett par år tillbaka med Vita Nykter på ideell basis. Därför går arbetet långsammare än när organisationen hade mer resurser tack vare ett generöst bidrag från Folkhälsomyndigheten.

– Men strategin är fortfarande samma som då. Varje vecka träffar vi människor som verkar i olika församlingar och vi förtröttas aldrig att tala om hur viktig alkoholfrågan är. Vi försöker på alla sätt sprida information om hur enkelt det är att certifiera och på så sätt inkludera människor i gemenskapen, istället för att servera alkohol och då exkludera de som inte tål alkohol och personer som lever i familjer med risk- eller missbruk, säger Anette Kyhlström.

Ytterligare en anledning till att arbetet går långsamt, är att det tar tid att bearbeta de som har faktisk bestämmanderätt i församlingarna.

– Många församlingsmedlemmar vi möter säger i enskilda samtal att de tycker att deras kyrka borde vara certifierad. Men när det kommer till beslut är det ofta en långdragen diskussion, säger Anette Kylström

Vita nykter certifierar allt eftersom och Anette Kyhlström säger att de församlingar som har certifierats är väldigt positiva kring hur det har mottagits av såväl församlingsmedlemmar som övriga besökare. Därför hoppas hon att fler kyrkor väljer att certifiera sig.

– Vi kan vara solidariska i andra sammanhang, till exempel vad gäller oblaten. De flesta församlingar använder glutenfria oblat, trots att alla människor är inte glutenintoleranta.

– Det borde vara lika självklart att servera alkoholfritt vin så att alla kan ta nattvard. Församlingarna borde bidra till att öka antalet alkoholfria zoner i samhället, eftersom det är brist på sådana platser.

Mer från Accent