Vårdkedja

Vinnova stöttar IOGT-NTO:s vårdkedja

IOGT-NTO har fått 300 000 kronor av innovationsmyndigheten Vinnova. Pengarna ska gå till utveckling av vårdkedjan.

I konkurrens med många andra har IOGT-NTO fått ett utvecklingsbidrag från innovationsmyndigheten Vinnova.

– Många organisationer erbjuder vård och behandling i någon form, men vi är nog ensamma om att kunna erbjuda en helhet; från avgiftning och behandling på Dagöholm till eftervård, som innebär att aktivt delta i IOGT-NTO:s aktiviteter, arbete i våra sociala företag och studier på våra folkhögskolor. Det som vi brukar benämna vårdkedjan, säger Linda Engström, ansvarig för strategisk utveckling på IOGT-NTO.

Pengarna ska användas till samordning och utbildning. Arbetet ska börja med en pilotverksamhet i Södermanlands distrikt.

– Dagöholm ligger i distriktet, där finns flera kamratstöd och de har nyligen startat ett socialt företag, så det var naturligt att börja där, säger hon.

Det är inte ovanligt med återfall för personer som vårdats för olika former av beroende.

– Det hoppas vi komma åt genom att de stannar kvar hos oss.

Om pilotprojektet faller väl ut kan IOGT-NTO söka ytterligare två miljoner för två år. Efter de två åren går det att söka en omgång till. Därefter ska vårdkedjan finansieras på egen hand.

– Vi kommer att göra en utvärdering för att hitta framgångsfaktorer. Vi måste också lyckas paketera ett erbjudande där vi lyckas förklara på ett tydligt sätt hur vårdkedjan fungerar, säger Linda Engström.

Målet är att man ska kunna gå i behandling på Dagöholm och sedan få eftervården i sin hemkommun.

– Med våra 45 kamratstöd och 15 sociala företag runt om i landet har vi stora förutsättningar att lyckas med det. Kanske kan det framöver bli aktuellt att inleda samarbete med andra behandlingshem också, säger hon.

Linda Engström är övertygad om att förutsättningarna är goda.

– Ju mer jag jobbat med det här desto mer övertygad blir jag om att det här är rätt väg att gå och att vi är de enda som kan klara av det.

Mer från Accent