Vårdkedjan

”Vi borde vara bäst på att hålla folk nyktra”

Hanna Rönnmark har uppdraget att få ihop IOGT-NTO-rörelsens vårdkedja. Hon har precis lämnat in en ansökan om bidrag för att projektet ska kunna fortsätta i två år till.

IOGT-NTO-rörelsen har ett eget behandlingshem, sociala företag som kan erbjuda arbetsträning och kamratstöd för den som blivit drogfri. Men trots det har inte dessa olika delar tidigare knutits samman till en kedja för att leda människor till nykterhet.

– Man har försökt att få till en vårdkedja tidigare men det har inte gått att upprätthålla över tid, säger Hanna Rönnmark.

Men sedan oktober är det just detta som är hennes jobb. Projektet finansieras till största del genom bidrag från innovationsmyndigheten Vinnova.

– Vi vill få till en systematisk samverkan så att det inte uppstår några glapp mellan verksamheterna. När du blir utskriven från Dagöholm ska du redan ha etablerat kontakten med nästa steg, säger hon.

De första pengarna från Vinnova har använts för att genomföra en förstudie som omfattat fem personer. Det är personer som vårdats på Dagöholm och sedan fått arbete genom IOGT-NTO-rörelsens sociala företag Alltjänst Södermanland.

– Det har funkat superbra, säger Hanna Rönnmark.

Men alla orter har ju inte samma utbud av sociala företag och kamratstöd. Hanna Rönnmark har fått inventera vilka resurser som finns runt om i landet.

– Det bästa för att behålla drogfriheten är ju om man kan få till en meningsfullhet i tillvaron samtidigt som man för stöd från andra som gått igenom samma sak.

Hanna Rönnmark har precis lämnat in en ny ansökan till Vinnova om tre miljoner kronor i bidrag. Förhoppningen är att projektet ska kunna löpa över ytterligare två år och omfatta 25 personer. Över de kommande åren vill hon även verka för att kamratstödet blir mer integrerat i den övriga IOGT-NTO-rörelsen. Folkhögskolorna Wendelsberg och Tollare ska förhoppningsvis kunna hjälpa till med ett utbildningskoncept.

– Dels behöver den övriga rörelsen lära sig mer om kamratstöd. Men vi måste också se till att kamratstödet stimuleras och stärks. Det kan bli tufft för ideella att ta emot mer folk, säger Hanna Rönnmark.

Det kan behövas fler som drar lasset ideellt på varje ort, och för det planeras nätverksträffar, till exempel finns redan Socialt forum, men det kan också bli aktuellt med mer regionala träffar.

Hanna Rönnmarks förhoppning är att vårdkedjan i slutändan ska kunna stå på egna ekonomiska ben.

– Det kommer krävas en person som håller i kontakten mellan Dagöholm och aktiviteter ute i landet. Men det kommer kräva att kommuner är villiga att betala för att placera personer på Dagöholm och att de kan lägga en mindre summa över tid, för att få till en stabil drogfrihet.

Ett problem är att vårdtiderna blir allt kortare. Vissa kommuner vill inte betala för mer än en månad behandling när någon ska bli fri från beroende.

– Vi kommer att bedriva ett visst påverkansarbete där för att få till längre vårdtider, säger Hanna Rönnmark.

Hon ser också en möjlighet att vårdkedjan i längden även ska kunna leda till engagemang inom IOGT-NTO-rörelsen.

– Det gör oss unika på det här fältet. Det finns en nykter gemenskap att ta del av och man kan hitta en meningsfullhet i att hjälpa andra.

– Vi är ju en nykterhetsrörelse. Vi borde vara bäst på att hålla folk nyktra. Det borde vara vårt fokus, säger Hanna Rönnmark.

Mer från Accent