Nykterhet

Verksamhetsforum inspirerade många

Farah Roukachi var en av deltagarna på IOGT-NTO:s Verksamhetsforum i helgen. Foto: Pierre Andersson

I helgen arrangerades IOGT-NTO:s Verksamhetsforum på Tollare Folkhögskola i Stockholm. Ett hundratal deltagare samlades för en helg fylld av seminarier, möten och inspiration.

Sedan några år tillbaka har Verksamhetsforum blivit ett av IOGT-NTO:s största arrangemang vid sidan av kongresserna. Över hundra deltagare blev det på årets upplaga. På programmet stod allt från en föreläsning om riskbruk med forskaren Ulric Hermansson till ett pass om Gapminder och nya sätt att visualisera statistik – bland annat inom alkoholområdet. Helgen innehöll också många kortare seminarier med inriktning på erfarenhetsutbyte.

– Tanken är ge deltagarna inspiration och ge dem möjlighet att utveckla sitt nätverk, säger Kathy Gyhlesten, ansvarig för Verksamhetsforum. Här kan man träffa andra som gör en massa bra saker runt om i IOGT-NTO-landet.

Hans Alexandersson från Västerås anmälde sig till helgens kurs just för inspirationens skull.

– Det går trögt med verksamheten i Västerås, tanken är att få igång den igen. Och nu har jag gått på flera seminarier om socialt företagande och kamratstöd som jag tror att vi kan göra något av hemma.

Farah Roukachi har åkt från Umeå och är mest nöjd över att ha få träffa så många andra medlemmar.

– Jag åkte hit för att få träffa fler som är engagerade i alkoholfrågor och det har jag fått göra. Jag är också glad att alkohol- och narkotikafrågor har tagits upp i ett bredare perspektiv, som på den senaste föreläsningen om alkohol och fattigdom, jämställdhet och så. Den här helgen gör att vi kan ta nästa steg hemma i föreningen.

Pierre Andersson

Mer från Accent