Nykterhet

Våra Gårdar tar ett större grepp om konsten

Anton Hjärtmyr, ny konst-och kulturkonsulent på Våra Gårdar. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Nykterhetsrörelsens konstsatsningar står inför ett vägskäl. Från att mest ha handlat om inköp av konst och tavelutställningar är nu tanken att ta ett större grepp och satsa på ett ansiktslyft av IOGT-NTOs lokaler för att locka fler besökare och en yngre publik med attraktiva och spännande konstutställningar.

– Det kan handla om inredning, ljussättning och hur vi presenterar oss på bygden och i de utskick vi gör. Önskan är att väcka människors nyfikenhet på konst och locka så många som möjligt till våra lokaler. Men då måste vi vara attraktiva och proffsiga och kunna erbjuda mer än bara tavlor. Exempelvis intressanta föreställningar eller konserter som kan konkurrera med bygdens kulturutbud. Jag vill jobba med det första intrycket. Ett ansiktslyft av våra lokaler kan bli ett lyft för hela nykterhetsrörelsen, säger Anton Hjärtmyr, ny konst-och kulturkonsulent på Våra Gårdar.

Han ser stor potential i många av Våra Gårdars Hus och hoppas också kunna samarbeta med våra biografer.

– I och med digitaliseringen finns det mycket mer vi skulle kunna göra. Inte minst skulle vi kunna ha konstutställningar i biograferna.

Sedan 1977 har nykterhetsrörelsen haft ”Konst åt alla”-utställningar i olika delar av landet. I början handlade det om ett 20-tal utställningar per år. Tanken var att nå ut med konst till alla delar av landet och att köpa god konst från lokala konstnärer för att på så vis främja konst och kultur, som ju traditionellt är en viktig del av IOGT-NTO.

– Konst skapar dialog och debatt, visar en mångfald av uttryck och handlar om demokrati. Därför är det viktigt att nykterhetsrörelsen fortsätter att arbeta med och köpa in konst. Men vi behöver vidga vårt synsätt för att nå ut till fler och andra än våra medlemmar, säger Anton och berättar att ”Konst åt alla” i dag har krympt till tre utställningar per år, varav endast en arrangeras av Våra Gårdar. Övriga arrangeras av Folkets Hus&Parker samt av Bygdegårdarna som är samarbetspartners. En av anledningarna till att utställningarna blivit färre är minskade anslag från Kulturrådet – i nuläget cirka 1 miljon kronor fördelade på de tre aktörerna, där Folkets Hus&Parker är störst.

Det innebär dock inte att man ger upp. Tvärtom. Anton har just köpt in fem nya tavlor från skånska konstnärer, efter en lyckad Våra Gårdar-utställning i Malmö där 21 yrkesverksamma konstnärer ställde ut 3-4 verk vardera.

– Jag försöker hitta konstnärer på uppgång som känns intressanta och relevanta för människor. Jag försöker också hitta alternativa stilar, som exempelvis fotokonst, som lättare attraherar en yngre publik. Men det är också viktigt att sprida inköpen så att alla får sälja. Vi kan inte prioritera en viss konst över en annan eller en viss del av landet. Mångfalden är viktig.

Ny konst för in nytt blod i nykterhetsrörelsens samlingar. Men här finns redan cirka 4000 tavlor av olika kvalitet. Några verk är värdefulla och av kända konstnärer som Carl Johan de Geer och Hilding Lindqvist. Andra är mer anspråkslösa. Det totala värdet av Våra Gårdars konstsamlingar är svårbedömt, men det handlar om miljontals kronor.

– Min ambition är att gå igenom all konst vi har på Våra Gårdar. Kanske lotta ut en del och också få lite rotation på tavlorna. I många av våra lokaler har samma tavlor suttit uppe i 40 år, de måste hängas om.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent