Rörelsen

Valberedningen föreslår ny ordförande för NSF

I helgen har Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, sitt förbundsmöte. I dag släppte valberedningen sitt förslag till förbundsstyrelse. I förslaget föreslås en ny förbundsordförande – trots att den nuvarande ordföranden vill sitta kvar.

NSF:s valberedning föreslår en styrelse på 11 ledamöter. Till ordförande föreslår de Ellen Eklund på ett år och vice ordförande Adam Hansson på två år. Detta trots att mandatperioden är på två år.

Nuvarande förbundsordförande Fredrik Torberger är inte med i valberedningens förslag.

– Det har varit rätt så många turer fram och tillbaka innan vi kom fram till detta och vi har inte haft samma förutsättningar som från början. Det som har ändrat sig är hur länge de nominerade kan tänka sig att sitta, vilken roll de vill ha, sedan handlar det om de andra personerna vi har fått in: vilka de vill jobba med och så där, säger Maria Uhlin som är med i NSF:s valberedning.

Hon fortsätter:

– Det landar i att för att få ihop en hel styrelse så blev det detta förslaget för att få folk som kunde jobba tillsammans. Det var den enda lösningen, annars hade vi inte kunnat få fram ett helt förslag.

I ert förslag till förbundsstyrelse står Annie Roos som kassör för ett år, sedan tänker ni att hon ska bli förbundsordförande. Vem ska bli kassör då?

– Det vet vi inte än … Det är också en komplicerad ny variant, säger Maria Uhlin.

Har sittande förbundsordförande Fredrik Torberger avböjt omval?

– Fredrik har sagt att han kan tänka sig att sitta kvar. Tidigare frågade vi Fredrik om han kunde ha en annan post, men han vill bara vara ordförande eller vice ordförande, säger Maria Uhlin.

Hur känns förslaget som ni nu presenterar?

– Det har varit en väldigt svår process med mycket långa samtal. Men vi känner oss nöjda med detta, för det är vad vi kan skapa i nuläget. Det har blivit mycket ändringar de senaste veckorna, så då har det blivit svårt, säger Maria Uhlin.

Även David Nilsson i valberedningen delar bilden av en svår process:

– Vi har försökt få ihop det, men det har inte varit lätt. Egentligen måste du veta bakgrunden. I början på sommaren sa ordföranden att han kunde tänka sig att trappa ner för att vi skulle få någon form av överväxling till en ny ordförande så småningom. Det tog vi fasta på. Sedan i början av hösten kom den sittande ordföranden med ett nytt förslag: att han skulle sitta kvar som förbundsordförande med Ellen under hela mandatperioden 2015–2017. Problemet med den lösningen var att hon bara kunde sitta fram till 2017. Det skulle innebära att inskolningen inte varit framåtsyftande, utan vi skulle stå där igen 2017, utan ingen inskolad ordförande, säger David Nilsson.

Han fortsätter:

– Så då tänkte vi att vi redan nu, 2015, får in en protegé som kan skolas in från 2015–2017, och sedan kan vi föreslå den personen som ordförande 2017. Då har vi en kontinuitet och en kunskapsåterföring som vi tror är viktig.

David Nilsson säger att det också finns personliga motsättningar som gjort att förslaget landat som det landat.

– Det finns motsättningar, så någonstans var vi tvungen att göra ett val. Satsar vi på Fredrik i två år till så hade vi inte fått Annie med i styrelsen. Jag antar att Fredrik kommer att kandidera ändå som ordförande, och det är helt okej för oss. Då får förbundsmötet göra ett val. Men vi kunde inte göra på annat sätt än vad vi har gjort, säger David Nilsson.

Vad tycker du om ert förslag?

– Jag tycker det är ganska bra. Jag tycker inte att det är perfekt, men vi kände oss nödda och tvungna att göra så här, det var den lösningen vi kom fram till med tanke på förutsättningarna, säger David Nilsson.

NSF:s nuvarande förbundsordförande Fredrik Torberger har suttit på posten sedan 2011. När Accent når honom under torsdagseftermiddagen så har han inte bestämt ännu om han ska kandidera till ordförande vid sidan om valberedningens förslag, eller ej.

– Nej, det vet jag inte nu. Vi får se vad responsen blir, jag inväntar själva mötet. Vi ser vad som händer, säger Fredrik Torberger.

Han är lite kluven till att han inte finns med i valberedningens förslag.

– Vi har väldigt många stora komplexa processer på gång, därför vore det bra om det finns kvar några stycken från gamla styrelsen och jag sitter på mycket kunskap och information om de här processerna. Å andra sidan tycker jag det är viktigt att det finnas ett brett stöd för mig om jag ska fortsätta som ordförande, säger han.

Hur känns det när du tar del av valberedningens förslag?

– Det känns bra på det sättet att det är klart och tydligt hur jag har tänkt – och klart och tydligt hur valberedningen har tänkt. Sedan hade det varit bra att få avsluta den här strategiperioden utan sånt här stök och bök. Det har varit mitt mål från början att sitta kvar till dess, till 2017, och känna att jag går i mål med det som jag varit med och dragit igång, säger Fredrik Torberger.

Kan du berätta mer om processen kring valberedningens förslag?

– Jag och valberedningen har diskuterat flera olika lösningar men så sent som i går kom det fakta som gjorde att jag kände att ”nej, jag sitter två år som ordförande eller inte alls”. Sedan har valberedningen varit måna om att möjliggöra en växling på ordförandeposten under den här perioden och har därför hittat en person som är beredd att kliva upp som ordförande under mandatperioden. Men jag har inte kunna få information om vad den här kandidaten står för – vilka idéer eller vilken kultur – och då känns det också orimligt att sätta sig i den styrelsen, säger Fredrik Torberger.

Han tillägger också:

– Det är ännu mer omöjligt att sitta i styrelsen när en del av valberedningens motiv till att föreslå ett ordförandebyte är att det finns kritik mot mitt ledarskap, men jag har inte fått ta del av vad den kritiken handlar om. Men jag vill inte banka på någon nu. Jag vill inte kritisera någon. Jag har respekt för valberedningens sätt, de har varit lojala mot sin idé, säger Fredrik Torberger.

Accent har försökt nå Ellen Eklund för en kommentar.

Här är valberedningens förslag till NSF:s förbundsstyrelse

Ordförande: Ellen Eklund, Karlskrona, nyval, 1 år
Vice ordförande: Adam Hansson, Göteborg, nyval, 2 år
Sekreterare: Erik Hansen, Växjö, omval, 2 år
Kassör: Annie Roos, Uppsala, nyval, 1 år
Ledamot: Tove Nilsson, Eskilstuna, omval, 2 år
Ledamot: Caroline Ringnér, Jönköping, nyval, 2 år
Ledamot: Emil Löwengren, Örebro, nyval, 2 år
Ledamot: Amalia Ideborg, Täby, nyval, 2 år
Ledamot: Cafer Dincer, Spånga, nyval, 2 år
Ledamot: Muhiyadin (Mojje) Abdi, Örebro, nyval, 2 år
Ledamot: Karin Wester, Fagersta, nyval, 2 år

Valberedningen föreslår också förbundsmötet att välja nedanstående personer till förbundsstyrelsen från och med 15 november 2016:

Ordförande: Annie Roos, Uppsala, nyval, 1 år

Valberedningen föreslår också förbundsrådet 2016 att välja en ny kassör för tillträde under hösten 2016.

Mer från Accent