Medlemstidning

Dalarnas äldsta tidskrift läggs ned

Efter 131 år går Dalarnas äldsta tidskrift, IOGT-NTO:s medlemstidning Vägbrytaren, i graven.

I fjol var redaktören Inger Ekstrand hoppfull. Då skrev hon ”Hipp, hipp, hurra – Vägbrytaren fyller 130 år” i tidningen, och hon frågade både sig själv och läsarna hur livet skulle se ut om ytterligare 130 år, alltså år 2148: ”Vad kommer man att minnas från 2018? Och kommer Vägbrytaren fortfarande att ges ut?”

Endast ett och ett halvt år senare är svaret på den sista frågan nej – åtminstone som det ser ut i nuläget. I slutet av juni skickades det sista numret ut till IOGT-NTO-medlemmarna i Dalarnas distrikt.

– Klart det är tråkigt att den läggs ner, men det går inte längre. Man måste vara realist, säger Inger Ekstrand, som varit tidningens redaktör i fyra år.

Skälen till nedläggningen är flera. Bland annat beror den på att distrikten Dalarna och Gävleborg kommer att slås samman som ett led i Expedition 50, där IOGT-NTO bestämt sig för att banta antalet distrikt från 23 till 8.

– Därför skulle det kännas konstigt om vi i Dalarna fortsatte med vår egen tidning. I så fall skulle vi behöva göra något nytt istället, som passar för de båda gamla distrikten. Dessutom har vi haft en person som är ansvarig för den grafiska utformningen och som flyttat utomlands. Hon har gjort två nummer på distans, men vi inser att det inte är hållbart, säger Inger Ekstrand.

I Vägbrytaren har man kunnat läsa skildringar från medlemmars resor, om kommande arrangemang, alkoholpolitik och kommentarer från distriktsstyrelsen om aktuella beslut i IOGT-NTO. Men enligt Inger Ekstrand har de varit en minimal redaktion och hon har haft ytterst svårt att få in material.

– Ändå har Vägbrytaren varit jättekul att arbeta med. Och när man ser tillbaka är det ett otroligt tidsdokument, som tyvärr inte kommer att leva vidare någon annanstans. Om det i framtiden blir någon digital utgåva så kommer det inte att vara på samma sätt, för det når inte många av våra äldre medlemmar, säger Inger Ekstrand.

Inger Ekstrand med ett modernt ex av Vägbrytaren. Foto: privat.

Vägbrytaren delas inte heller ut till UNF och Junis medlemmar i Dalarna, därför fostras inte heller den yngre generationen in i traditionen att läsa tidningen, säger Inger Ekstrand.

De första utgåvorna för 131 år sedan trycktes på lövtunna papper, endast med text och utan bilder. Under åren har utgivningen pendlat mellan fyra och sex nummer per år. I dagsläget säger Inger Ekstrand att det inte finns några konkreta planer på att Vägbrytaren kommer att ges ut i någon ny form.

– Annars är Facebook också en plats som vi kan använda som framtida informationskanal. Vi har hittills haft höga krav på utseende och innehåll för Vägbrytaren – kanske får vi backa lite och göra en enklare digital variant. Men det finns inga beslut om detta i dagsläget. Vi hade inga alternativ annat än att lägga ner nu – jag tycker att vi slutar med flaggan i topp.

Mer från Accent