IOGT-NTO

Unik karta: Här finns IOGT-NTO:s medlemmar

Accent har tittat närmare på vilka IOGT-NTO:s medlemmar egentligen är och var ni bor. Visste du att Ragunda är landets mest IOGT-NTO-täta kommun?

Vilka är ni egentligen? Accent har gjort en djupdykning i medlemsregistret och i den senaste medlemsundersökningen för att ta reda på lite mer om hur den stora skaran medlemmar i IOGT-NTO fördelar sig på kön, ålder, hur länge man varit medlem och vart man bor.

I kartan som du ser under texten har vi ritat ut antal medlemmar per 1000 invånare i varje kommun. Den visar några intressanta saker:

  • Bäst representerade är IOGT-NTO i områden där organisationen också historiskt varit stark. Småländska höglandet, Jämtland, Värmland och Västernorrland är några områden som sticker ut.
  • Klart sämst representerad är organisationen i större städer – det är få medlemmar i förhållande till antalet invånare i Stockholm, Göteborg, Malmö och omkring Linköping och Norrköping.  Uppsala sticker ut som ett litet undantag.
  • Tittar man närmare kan man notera stora skillnader mellan grannkommuner. Se till exempel Nordanstig (14,8 medlemmar per 1000 invånare) och Ljusdal (3,6).
56 procent av IOGT-NTO:s medlemmar är kvinnor.
56 procent av IOGT-NTO:s medlemmar är kvinnor.

Vi kan också konstatera att det finns något fler kvinnor än män bland medlemmarna. Och att ganska många av er hunnit nå en respektabel ålder – med många års medlemskap bakom er.

Diagram-medlemsar

Värt att notera dock är att bland de nytillkomna medlemmarna de senaste åren är åldersfördelningen väldigt jämnt utspridd mellan 25 och 75. Medianåldern för nytillkomna medlemmar de senaste tre åren är 53 år.

medlemsdiagram

Läs också: Vad är hemligheten Ragunda?

Mer från Accent