Kongress 2019

UNF:s förbundsstyrelse vill avskaffa medlemsavgiften

Förbundsstyrelsen i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, föreslår inför sin kongress i juni att medlemsavgiften ska slopas. Orsaken: det nya medlemsregistret.

Att bli medlem i UNF kostar idag 50 kronor. Men det är en avgift som förbundsstyrelsen nu föreslår ska avskaffas. Bakgrunden till förslaget, som kommer att tas upp på kongressen i Örnsköldsvik 24 – 30 juni, är att man har bytt medlemsregister. Enligt Isabelle Benfalk, ordförande i UNF, är det nya registret utformat så att föreningarna enklare kan sköta sin administration själva.

– I det nya registret finns en knapp, där man kan bekräfta sitt medlemsskap. Det är den funktionen som till stor del ligger bakom förslaget. För när vi söker bidrag från myndigheter, räknas endast bekräftade medlemmar, vilket vi behövde avgiften för. Men nu försvinner avgiftens praktiska funktion, säger hon, och fortsätter:

Pengarna från medlemsavgifterna har alltid gått tillbaka ut till distrikten, så att de kan använda pengarna för sin verksamhet. Dessutom har vissa regioner fortfarande ett krav på medlemsavgift för att de ska få regionbidrag. Till det har förbundsstyrelsen ytterligare ett förslag:

– Att vi tar bort den nationella avgiften, men det ska vara möjligt för distrikten själva att ta upp en medlemsavgift om de vill. Så att vi inte hindrar dem från att ta emot regionbidrag. Det bestäms i så fall på respektive distrikts årsmöten, säger Isabelle Benfalk.

Den 22 – 24 februari äger UNF:s kongressförfest rum. Då kommer deltagarna få möjlighet att diskutera medlemsavgifterna. Enligt Isabelle Benfalk är det största motargumentet till att slopa medlemsavgift att vissa regioner kräver avgift för att ta emot regionbidrag, vilket löses genom lokala medlemsavgifter. Ett annat motargumentet är att vissa tycker att det finns en principiell, symbolisk vikt i att betala en medlemsavgift; att man ger något för få att vara med i organisationen.

– Vissa tycker att det är känslomässigt, men det argumentet är personligen inte för mig. Man kan visa att man är med i vår rörelse på andra sätt. Framförallt har avgiften varit en teknisk fråga för hur vi ska bekräfta antalet medlemmar, säger Isabelle Benfalk.

Hennes förhoppning är att borttagandet av medlemsavgiften tar bort ett administrativt tryck på föreningarna, eftersom att de i nuläget har ansvar för att samla in medlemmarnas pengar.

– Tar vi bort det kravet, kan de fokusera på bra verksamhet istället för att tjata på medlemmar att betala, säger hon.

Mer från Accent