Krogliv

UNF: Vi vill ha ett bättre uteliv

Ungdomens Nykterhetsförbund vill ha ett roligare nöjesliv för alla. Ett sätt är att se till att fler serverar bra alkoholfria drycker.

2011 startade UNF projektet Bra Uteliv, som syftar till att skapa debatt lokalt och nationellt kring unga och alkohol på krogen. Strävan är en modern ungdomspolitik där det finns fler nyktra aktiviteter och nyktra mötesplatser, där unga kan vara med och påverka och där fest inte är förknippat med fylla.

– Vårt mål är att göra utelivet tryggare, mer tillgängligt och framför allt roligare. Utelivet för unga är till stor del anpassat efter dem som dricker alkohol, medan den som är nykterist har ett uruselt utbud. Unga dricker ofta alkohol i brist på andra alternativ, säger Malin Thorson, förbundsordförane i UNF.

Det finns två miljoner unga mellan 13 och 25 år i Sverige. Men bara en av fyra ungdomar har en nykter mötesplats att gå till på kvällarna. Hälften av alla unga är missnöjda med kommunernas satsningar på unga och en majoritet anser att för mycket alkohol gör platser otrygga och att alkoholfria aktiviteter känns tryggare och roligare. Många tror också att fler alkoholfria uteställen skulle bidra till att unga dricker mindre. Det vill UNF ta fasta på.

Så hur skapar man debatt och får uppmärksamhet kring de här frågorna?

– Vi har tagit fram olika verktyg som man kan jobba med. Exempelvis politikermöten, insändare, debattartiklar, ölköpskontroller och tester av utelivet på olika orter. Vi har en certifiering som delas ut till uteställen som fyller kriterierna för en nykter mötesplats. De handlar bland annat om att ha ett bra sortiment och att marknadsföra det tydligt, säger Malin Thorson.

En helg i februari var ett tjugotal UNF:are, uppdelade på tre grupper, ute i Göteborgs nattliv för att ta reda på om krogarna gör ålderskontroller vid köp av alkohol, hur bra deras utbud av alkoholfria alternativ är och om de marknadsför de alkoholfria dryckerna så att de syns tydligt.

Resultatet var nedslående; sju av tretton krogar serverade alkohol till minderåriga. Endast en krog, Kings Head, hade ett bra alkoholfritt utbud. Däremot marknadsförde de inte det alkoholfria sortimentet tillräckligt, varvid de snuvades på möjligheten att bli den första certifierade krogen.

Sedan projektet startades har samtliga kommuner årligen fått sju frågor om ungas tillgång till nyktra mötesplatser, huruvida de kan vara med och påverka samt kommunens insatser kring högtider som exempelvis Valborg. De får betygssätta ungas chans till ett bra uteliv på en skala mellan 1 och 5. Förra året var svarsfrekvensen ungefär 70 procent. I kommunrankningen hamnade då Trollhättan och Lidköping högst med ett snitt på 4,3.

Årets kommunrankning kommer att presenteras längre fram i vår.

 

Mer från Accent