BRIS

UNF: Olämpligt att välja Ulf Spendrup till ordförande i BRIS

Bryggerijätten Spendrups vice VD Ulf Spendrup har valts till ordförande i BRIS. UNF är upprörda och besvikna över beslutet och anser att BRIS riskerar sin trovärdighet.

− Ena dagen ska Spendrups försöka sälja så mycket alkohol som möjligt och andra dagen leda arbetet för barns rätt i samhället. Detta är vidrigt och två uppdrag som per definition går emot varandra, säger Linda Engström, ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund.

Linda Engström tycker det är märkligt att valberedningen kunnat föreslå Ulf Spendrup och är besviken över att årsmötet valde honom.

− Men trots att det inte fanns några motkandidater valdes han bara med rösterna 22 mot 17, så hela BRIS är ju inte ute och cyklar. Det verkar inte som om de är särskilt stolta över sin nye ordförande heller. På hemsidan väljer de att framhålla att Morgan Alling valts in i styrelsen, inte att Ulf Spendrup är ny ordförande, säger Linda Engström till Accent.

Hon anser att BRIS tappar i trovärdighet efter detta och att organisationen sviker barnen.

Statens folkhälsoinstitut beräknar att omkring 385 000 barn växer upp i familjer där någon förälder dricker för mycket alkohol. Under 2012 hanterade BRIS nästan 29 000 stödjande kontakter varav knappt 1200 var direkt kopplade till vuxnas risk- eller missbruk. Utöver detta ringer många barn om familjekonflikter och fysisk/psykisk misshandel som ofta är alkoholrelaterade problem.

På BRIS hemsida säger Ulf Spendrup att han anser att hans två uppdrag är förenliga med varandra och att han tycker att det är viktigt att göra tidiga insatser för barn i familjer med alkoholproblem.

Mer från Accent