Nykterhet

Tvist om Tollares träd över

En 150 år gammal ask som höggs ner vid Tollare folkhögskola undersöks av Naturskyddsföreningen. Foto: Naturskyddsföreningen

I början av november höggs trettiofem träd ner på Tollare Folkhögskola, däribland tio ekar och lindallén ner mot sjön. Kommunen riktade skarp kritik mot rektor Anders Svensson, som man ansåg hade gallrat på ett felaktigt sätt, och lämnade över ärendet till åklagare för att se om brott begåtts.

Anders Svensson svarade tillsammans med Tollares styrelse med en skrivelse där han ogiltigförklarade flera av kommunens synpunkter. Och nu har kommunen helt ändrat ståndpunkt och beslutat att till hundra procent gå med på det Anders Svensson yrkat på i andra hand. Det innebär att han i stället för att plantera nya lindar ska plantera ett tiotal nya bokar och förlänga bokallén. Övriga krav är borttagna.

-Vi är mycket nöjda med kommunens beslut. Men jag är ändå frustrerad över att det i beslutet ändå kvarstår ”åsikter” som jag anser är helt felaktiga, säger Anders Svensson.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent