I rörelse

Två nykterhetskämpar har gått ur tiden

I veckan har två profiler ur nykterhetsrörelsen avlidit. Inga-Britt Höjer och Åke Lindgren hade båda många års nykterhetsarbete bakom sig.

Inga-Britt Höjer var engagerad in i det sista. Bland annat var hon ordförande i den mycket livaktiga kommittén Hem och konsument inom IOGT-NTO:s Stockholmsdistrikt. Kommittén arrangerade aktuella aktiviteter och studiebesök en gång i månaden ända till i höstas då kommitténs ledamöter, av åldersskäl, beslutade sig för att lägga ner verksamheten.

Stockholmsdistriktet funderar som bäst på hur man ska återuppta verksamheten.

Inga-Britt Höjer var en stark profil i IOGT-NTO-föreningen på Tollare. Hon var också starkt engagerad i Svenska FN-förbundets Stockholmsförening och sjöng i flera körer. Så sent som på Folknykterhetens dag uppträde hon med IOGT-NTO-kören, där hon också var ordförande, på Skansen.

Möjligen har Inga-Britt Höjers engagemang bidragit till att Svenska FN-förbundets Stockholmsförening har sitt kontor i IOGT-NTO:s hus på Klara Södra Kyrkogata.

Tillsammans med sin man, Björn Höjer, var hon länge aktiv i Emerich-fonden, grundad av Emerich Roth, som engagerar sig för att få ut föreläsare på skolorna för att prata om nazismen och förintelsen. Inga-Britt och Björn Höjer satt också länge med i juryn för en uppsatstävling om rasism som utlystes, via Fryshuset, varje år. Varje år läste de samtliga bidrag till tävlingen.

Hon har också varit engagerad i Tollareskolans vänner och att rädda rättarbostaden på Tollare som var kraftigt förfallen och rivningshotad. Medlemmar arbetade hårt med renoveringen och Inga-Britt Höjer var en av dem som lade mest tid på att samla in pengar genom lotterier. Nu är det en uppskattad lokal som används för aktiviteter av flera föreningar.

Inga-Britt Höjer blev 88 år. Hon ska begravas i Boo kapell, en byggnad som ligger på Boo gårds mark och även den varit rivningshotad. Tack insatser av Inga-Britt Höjer och hennes föreningskamrater har även den räddats kvar.

Åke Lindgren var pionjär på alkohol och trafikområdet – inte som forskare, men väl för att koppla ihop områdena alkohol och trafik. Han föddes 1931. Han kom tidigt med i NTO:s ungdomsförbund Heimdal där han också träffade sin fru Ingegärd. Han var engagerad i Heimdals internationella arbete som bestod av att samla in pengar till stöd för läkares arbete bland den fattiga befolkningen på Sicilien.

År 1966 kom han till nykterhetsrörelsens försäkringsbolag Ansvar som aktuarie och blev senare vice vd. Han var med och byggde upp bolagets verksamhet och blev kvar till sin pensionering 1996.

På Ansvar var han också samordnare av projektet ”Idé på sikt” som bolaget tog initiativ till. Projektets syfte var att kartlägga läget och förutsättningarna framöver för de idérörelser som stod försäkringsbolaget nära: nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen.

I Åke Lindgrens bok ”Rörelse i tiden” som gavs ut 2001 skriver han om arbetet med projektet. Under åren 1970 till 1995 gavs elva skrifter ut i projektets namn. Tillsammans med Erland Sundström, från Svenska Missionsförbundet, reste Åke Lindgren till USA för projektets räkning. Resan resulterade i skriften ”Idérörelser i USA” som ingick i projektets skriftserie.

Han var också en av dem som drev fram Ansvars internationella satsning i Japan, på Island och Australien.

Åke Lindgrens skrev också, tillsammans med redaktör Allan Lundberg slutkapitlet i projektets slutskrift ”1995 är nära – idérörelser ser på svenska framtider.

Även efter pensioneringen fortsatte han att intressera sig för nykterhetsrörelsens utveckling och var redaktör för boken Nykterhet i rörelse som kom ut 2008.

Sin lokala förankring hade han främst i SGIF, Sveriges Godtemplares idrottsförening där han tävlade i orientering. Den behöll han igenom hela livet.

Mer från Accent