Kampanj

Tredubblad uppmärksamhet för IOGT-NTO i media

IOGT-NTO:s kommunikationschef avslöjade under helgens distriktsstyrelsesamling att organisationens medieexponering har tredubblats det senaste året.

Under en dragning om hur IOGT-NTO:s stora externa kampanj Fyll livet avslöjade IOGT-NTO:s kommunikationschef Sofia Karlsson att medieexponeringen för organisationen har tredubblats det senaste året.

Det man mätt är antalet gånger IOGT-NTO nämnts i media (främst tidningar, både i tryck och på webben) under perioden maj till augusti.

– Det är helt fantastiskt, säger Sofia Karlsson. Det är kanske inte främst kampanjens Vinballen och Ökenråttan som är svaret på varför det här har hänt, det är allt som händer lokalt. Fler har nu IOGT-NTO i bakhuvudet, dessutom diskuteras alkohol mer nu än tidigare.

Mer från Accent