IOGT-NTO

Tollare igång som ideellt ledarskapscentrum

IOGT-NTO:s kongress i Lund 2015 beslöt att Tollare folkhögskola skulle bli centrum för ideellt ledarskap. Sedan terminsstarten är man igång på allvar.

– Förra helgen hade vi den första styrelseutbildningen för 22 förtroendevalda från sju olika föreningar. De representerade olika organisationer, från Värmdö dansare och ett par olika Bosniska föreningar till KRIS (Kriminellas revansch i samhället) och IOGT-NTO, säger Jenny Nordfält.

Tillsammans med kollegan Sofia Zachrisson är hon ansvarig för Centrum för ideellt ledarskap på Tollare folkhögskola. Hon är mycket nöjd med helgen.

– Det var ett exempel på när bildning är som bäst. När man delar med sig av erfarenheter om hur man jobbar med inkludering, kommunikationsvägar och hur man engagerar medlemmar, säger hon.

Hon tror att tiden nu är mogen för den här typen av samarbeten.

– Jag uppfattar att det finns en större transparens och generositet mellan organisationer nu än tidigare. Man är mer beredd att bjuda på sina misstag så att andra inte behöver göra om dem, säger hon.

Funktionärsutbildningar som denna planerar Tollare att genomföra två gånger per termin. Men en längre utbildning startade vid höstterminens början.

– Vi har en klass på allmän kurs som läser en ettårig utbildning med inriktning ideellt ledarskap.

Kursen ger gymnasiebehörighet och Tollare har verkligen ansträngt sig för att profilen ska genomsyra hela utbildningen.

– Vi tänjer på gränserna. Vanligen läser man profilämnen 4–5 timmar i veckan, men vi har försökt färga in samtliga ämnen. Matematik och engelska har vi inte riktigt lyckats med ännu, men svenska, samhällskunskap, religion och psykologi präglas av profilämnet, säger Jenny Nordfält.

IOGT-NTO:s kongress i Lund 2015 beslöt att Tollare skulle bli ett centrum för ideellt ledarskap medan rörelsens andra folkhögskola, Wendelsberg, skulle bli ett kulturcentrum.

– Vi har ju alltid haft en omfattande bildningsverksamhet för ideella ledare, och det var väl därför tanken väcktes att göra Tollare till ett kunskapscentrum för det lokala civilsamhället. Vår socialpedagogutbildning har också givit oss ett stort nätverk av ideella eldsjälar som vi känner ansvar för. Att stötta dem och bli en mötesplats för dem är viktigt för oss, säger hon.

Jenny Nordfält ser också att ett nytt fenomen skapar behov av utbildning.

– När jag var yngre startade man i en styrelse som suppleant eller liknande och jobbade sig uppåt och skolades in på nya uppdrag. Nu är inte den naturliga överlämningen självklar längre och en nyvald person på ett förtroendeuppdrag har kanske ingen aning om vad som förväntas av den. Då kan det behövas en utbildning, säger hon.

Tollare har flera nya idéer på lut.

– Vi tänker oss konceptkurser; det skulle till exempel kunna vara utbildningar i normkritiskt ledarskap. Vi har också lärare som är certifierade i UGL, utveckling av grupp och ledarskap. Det är något som privata aktörer brukar erbjuda, men här finns en annan förståelse för civilsamhällets villkor. Vi har också tagit över värdskapet för knytkonferensen Mötet, dit deltagarna kommer med egna saker de vill förmedla. Vi gör den i samverkan med Mötet ideell förening, säger hon.

Tanken finns också att utvidga från kunskapscentrum till mötesplats.

– Många olika organisationer har ju möten här på helgerna. Vi funderar på om det skulle vara möjligt att samordna dem så att flera organisationer skulle kunna lägga sina förbundsstyrelsemöten här samma helg och få möjlighet att träffas, inspireras och utbyta erfarenheter, säger hon.

Mer från Accent