Nykterhet

Sven-Olof Carlsson – ordförande med ett uppdrag

Sven-Olov Carlsson fortsätter att leda IOGT International. Foto: Joanna Wågström

För tredje gången har Sven-Olov Carlsson, valts till ordförande för IOGT International. Nu väntar den stora utmaningen att föra ut Världshälsoorganisationens, WHO:s, nyligen antagna alkoholstrategi till världens länder.

IOGT Internationals kongress är nu avslutad. Inför den nya mandatperioden har kongressen beslutat att satsa stora resurser på att se till att WHO:s alkoholstrategi för att minska skadligt bruk av alkohol, som antogs i maj, omsätts till praktik i världens länder.

– Det är en stor framgång att ha ett globalt dokument. Nu är det dags att implementera och genomföra det som WHO:s alla länder har enats om. Vi ska kraftfullt bedriva påverkansarbete vad gäller alkoholpolitiken för att lyfta strategin, säger Sven-Olov Carlsson, ordförande i IOGT International och fortsätter:

– En viktig del i det arbetet är att bygga nätverk och samarbeta med andra organisationer.

I ett utlåtande som skrevs efter kongressen uppmanar IOGT International alla sina medlemsorganisationer att följa upp alkoholstrategin i sitt påverkansarbete.

Kongressen antog hela styrelsens förslag till handlingsplan. Även den del som handlade om IOGT:s varumärke och identitet. Trots att många delegater under ett seminarium tidigare i veckan kritiserat frasen ”Life set free – Together” som tagits fram som IOGT:s kärnbudskap, eftersom den helt utelämnade IOGT:s viktigaste fråga, nämligen alkoholen.

– Det blev ingen diskussion om det överhuvudtaget. Frasen är ett uttalande, en kort kraftfull formulering som sammanfattar IOGT:s konstitution väldigt bra. Det har funnits väldigt många olika uppfattningar om vad IOGT står för. Med det här vill vi ge en positiv framtoning.

Vilka andra utmaningar står IOGT International inför under den kommande perioden?

– Vi behöver mer resurser, både personella och ekonomiska. Om vi ska kunna utvecklas så måste vi ha mer tillgångar. Som det ser ut i dag med vår begränsade budget kan vi inte göra och vara allt det som vi skulle vilja. Det är väldigt resurs och tidskrävande att jobba på den internationella arenan, säger Sven-Olov Carlsson.

Hur resurserna ska förstärkas lyckades man inte lösa under kongressen. Men ett sätt är att få fler medlemmar.

Det är tredje gången du blivit vald till ordförande, hur känns det?

– Det är spännande. Jag är laddad inför det uppfodrande arbete jag har framför mig. Det är en bra handlingsplan som vi ska sätta i verket.

Joanna Wågström

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer