Nykterhet

Ont om stöd för den som vill bli nykter

Vuxnas erfarenhet av att sluta dricka visar att det inte är helt lätt. Åtminstone inte när man lever i en kultur som genomsyras av alkohol.

Den som slutar att dricka riskerar att förlora sociala sammanhang. Deltagarna i en australiensisk intervjustudie upplevde att de blev stigmatiserade för att de bröt mot förväntningarna när de ville minska sin alkoholkonsumtion eller sluta dricka helt.

De flesta lyckades antingen dölja sin ändrade konsumtion eller presentera den på ett sådant sätt att den inte uppfattades som att de ifrågasatte normen. Tillsammans med personer de träffade ofta ansåg dock inte deltagarna att det var en bra strategi. Där försökte de istället fokusera på aktiviteter som inte var förknippade med att dricka alkohol.

Problemet är inte unikt för Australien. Edvard Balk Lundkvist från Eskilstuna valde att sluta dricka när han var 23.

– Det är en ålder då man förväntas dricka ganska mycket alkohol, men jag hade så negativa erfarenheter av alkohol att jag valde att sluta, säger han.

Att sluta dricka alkohol var en stor omställning.

– Jag började dricka tidigt, när jag var 14, så alkohol har färgat en stor del av mitt unga liv. Jag blev på något vis tvungen att återuppfinna sig själv. Alkohol är verkligen ett socialt smörjmedel, nu är det mer upp till mig själv.

I hans umgänge fanns hela skalan av konsumenter, några som drack väldigt mycket, några som var nykterister och några som drack måttligt.

– Utan nykteristerna hade jag nog inte klarat det. De visade att det fanns en annan väg, säger Edvard Balk Lundkvist.

Familjen har hela tiden varit ett starkt stöd, men en del vänner har känt sig ifrågasatta.

– Folk trodde att det var en fas som skulle gå över. Det hände att jag fick vin i present av personer som visste att jag inte drack, säger han.

Snart har han varit nykterist i fyra år.

– Den första tiden var värst. Det blev lättare när jag gick med i IOGT-NTO. Då förstod de att jag menade allvar och accepterade mitt val.

Han tycker inte att han förlorat några nära vänner sedan han blev nykter.

– Men en del har jag mindre kontakt med och en del bekanta träffar jag inte alls längre. Jag är inte ute på krogen och går inte på fester där jag vet att det går ut på att dricka. Jag går nästan alltid hem tidigare än alla andra. Då missar man umgänget med en del. Men det finns ju många sammanhang där fokus inte ligger på alkohol, säger han.

Han har valt en medelväg, men det är inte en självklar strategi. Hans nyktra vänner har valt lite olika vägar.

– Vissa fortsätter att gå på krogen och festa precis som förut, medan andra helt valt bort den delen, säger han.

De australiensiska forskarna drar slutsatsen att även om minskat drickande eller att sluta dricka kan ge positiva effekter på hälsan kan det också medföra sociala utmaningar som man måste ta itu med.

Det finns en förväntan på att individerna ska anpassa sig till gruppens alkoholnormer. Att inte göra det uppfattas som ett svek. Dricka alkohol tillsammans ses som att symboliskt dela erfarenheter, ett sätt att odla relationer, fira tillsammans eller dela sorg. Det har forskarna kommit fram till genom sina intervjuer. Det gäller även för andra länder med en dryckeskultur som liknar Australiens, till exempel USA, Nya Zeeland och Storbritannien.

De svårigheter som det innebär att bryta mot normen har ägnats alldeles för lite uppmärksamhet, anser forskarna. Eftersom det kan påverka individens möjlighet att genomföra en önskvärd förändring borde vården erbjuda hjälp att hitta en strategi för att hantera de sociala situationerna.

Enligt forskarna uppger 49 procent av dem som dricker alkohol att de försökt minska sin konsumtion det senaste året, oftast genom att försöka dricka mindre vid varje tillfälle eller minska antalet tillfällen. Att delta i kampanjer som innebär en vit månad blir allt populärare.

Studien är publicerad i Drug and Alcohol Review.

Mer från Accent