Nya Nyhyttan

Striden om Nya Nyhyttan

Behandlingshemmet Nya Nyhyttan togs över av två IOGT-NTO-föreningar år 2010. Nu är konkursen ett faktum och anklagelser om missförhållanden på hemmet kommer från flera håll. Accent reder ut turerna kring konkursen i en serie artiklar. Först ut: Striden om Nya Nyhyttan.

Den 29 april begärdes behandlingshemmet Nya Nyhyttan AB – drivet av två IOGT-NTO-föreningar – i konkurs. Under dramatiska omständigheter skickade föreståndaren hem alla klienter och det var hårda ord mellan styrelse och anställda. Men vad har egentligen hänt?

Behandlingshemmet togs över i januari 2010 och har drivits som ett bolag gemensamt ägt av lokalföreningarna 3 Örebro och 389 Ägir Karlstad. Tanken var att behandlingshemmet skulle erbjuda 20 platser för behandling och 10 för avgiftning. Dessutom ville man specialisera sig på utslussningen – att erbjuda bra sysselsättning inom ramen för IOGT-NTO:s verksamhet efter avklarad behandling.

Under åren sedan 2010 har verksamheten fått anmärkningar av såväl Socialstyrelsen som Arbetsmiljöverket. Bland annat kritiserades behandlingshemmet för att sakna personal med rätt kompetens och utbildning för de behandlingsmetoder som ska användas i verksamheten – ärenden som dock senare lades ner då det bedömdes att behandlingshemmet åtgärdat bristerna.

Den 1 april i år träffas styrelsen och delar av personalen på behandlingshemmet Nya Nyhyttan i Örebro för ett vanligt styrelsemöte. Förutom styrelsen medverkar föreståndaren Louise Ornell.

Enligt styrelseordföranden Per Holm rullar verksamheten på och trots tidigare motgångar känns det nu som att man är på rätt väg. Nya Nyhyttan har sedan några månader enbart en handfull klienter på avgiftning. Men man tror ändå på verksamheten och att det åter ska komma in klienter för behandling. Mellan den 1 september 2013 och den 8 februari 2014 har Nya Nyhyttan sammanlagt haft åtta klienter på behandling.

När mötet avslutas är man överens om april månads schema och att det finns tillräckligt med personal för att täcka verksamhetens behov.

Dagen efter pratar föreståndaren Louise Ornell med personalen på Nya Nyhyttan och meddelar att hon inte längre har förtroende för styrelsen. Hon berättar också att hon tänker agera för att få bort klienterna från behandlingshemmet. Kritiken är hård; undermåliga lokaler med bland annat läckande tak, inget innehåll i behandlingen, för ändamålet icke utbildad personal och inga pengar till verksamheten.

– När jag anställdes i september 2013 hade jag som mål att få fart på verksamheten. Jag jobbade upp kontakter med kommunerna för att få klienter och tog fram namn på personer att anställa, bland annat en socionom och en behandlingspedagog, eftersom vi behövde personal med rätt utbildning. Men styrelsen svarade att det inte fanns några pengar och att vi som jobbade var kompetenta och duktiga nog att hantera klienterna, säger Louise Ornell till Accent och tillägger:

– Våra undersköterskor hade kompetens för avgiftning, men inte för behandling. Jag anser att styrelsen behandlade både personalen och de inskrivna illa genom att inte anställa rätt kompetens. Det behövs ett innehåll i behandling och det fanns inte. Dessutom ringde upprörda leverantörer till mig och berättade att de inte hade fått betalt. Personalens löneutbetalningar var också försenade, säger Louise Ornell.

Hon menar att hon påtalade allt detta för Per Holm vid flera tillfällen, men att ingenting förändrats. Då ringde Ornell IOGT-NTOs ordförande Anna Carlstedt, och bad om hjälp. Anna Carlstedt svarade att hon kunde ställa upp som stöd, men endast om Nya Nyhyttans styrelse gick med på det.

”Det finns ganska lite förbundet kan göra om inte föreningarna som äger verksamheten vill att vi gör det” skriver Anna Carstedt i ett mail till Accent. Styrelsen valde att inte bjuda in IOGT-NTOs förbundsordförande på sitt styrelsemöte.

– Vid tiden för styrelsemötet den 1 april kände jag att jag inte längre kunde ansvara för klienternas säkerhet och beslutade då att tömma avgiftningen, efter att ha ringt IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och berättat om situationen, säger Louise Ornell.

Hon menar att hon hellre är lojal mot lagen än mot Nya Nyhyttans styrelse, som hon anser har dålig kunskap om hur man bedriver ett behandlingshem.

– Detta är det värsta jag har sett under mina 30 år inom socialtjänsten. Jag anser inte att jag har varit illojal, jag har bara gjort det jag måste göra, säger Louise Ornell.

Nya Nyhyttans styrelseordförande Per Holm har en annan bild av händelseförloppet.

– Under styrelsemötet i april sa Louise Ornell inte ett ord om att hon var kritisk mot verksamheten. Tvärtom tyckte hon att schemat såg okej ut. Jag kände mig positiv eftersom vi skulle få in 100 000 kronor under april och ekonomin var på väg upp. Jag blev därför chockad när hon dagen efter började tömma behandlingshemmet på klienter. Hon ringde runt till klienternas hemkommuner och pratade illa om oss, säger han.

Holm anser att Ornell inte talar sanning när hon anklagar honom för att inte vilja anställa socionomer och behandlingsterapeuter.

– Jag kom med flera namnförslag, men ingen dög. Detta gjorde att vi inte kunde ta emot så många klienter för behandling. Under mars fick vi inte en enda förfrågan. Däremot hade vi kontinuerligt en handfull klienter på avgiftning. Våra undersköterskor var proffsiga och det fanns tillräckligt med personal. Mitt intryck är att trivseln på arbetsplatsen var god och att klienterna var nöjda.

Holm medger att Nya Nyhyttan haft problem med ekonomin och med att betala fakturor i tid, men han menar också att han haft en dialog med berörda företag och kommit överens med dem om att betala av skulderna allt eftersom. Löner till anställda har enligt Per Holm betalats ut, om än med några dagars fördröjning.

Per Holm hävdar att Louise Ornell inte har pratat med honom eller styrelsen om de upplevda missförhållandena, utan att hon har agerat självsvåldigt och illojalt.

– Om hon var så missnöjd, varför slutade hon inte bara? funderar Per Holm, som anser att konkursen var onödig och beror på illojalitet från föreståndaren.

Med hjälp av en jurist och arbetsgivaralliansen beslutades att Louise Ornell skulle sägas upp på grund av illojalitet. Hon avskedades med omedelbar verkan den 15 april.

I slutet av april stod det klart att verksamheten inte skulle kunna drivas vidare och Nya Nyhyttan begärdes i konkurs.

Fotnot: Har du tips om verksamheten på Nya Nyhyttan? Tveka inte att kontakta Maria Zaitzewsky Rundgren på Accent. E-post: maria.zaitzewsky@iogt.se eller mobil: 073-372 62 56

I nästa vecka fortsätter vi vår granskning av Nya Nyhyttans konkurs. Det kommer bland annat att handla om de anställdas upplevelser av vad som har hänt och om behandlingshemmets ekonomiska svårigheter.

Mer från Accent