IOGT-NTO

Stort intresse för kurs i IOGT-NTO:s internationella arbete

Genom en ny kurs vill IOGT-NTO ta tillvara på det globala engagemang som finns bland medlemmar. I dag startar kursen.

Med start idag samlas 18 personer på Kärsögården, på Ekerö utanför Stockholm, för att utbildas till internationella ambassadörer. Hållbar global utveckling står på schemat.

– Vi vill ta vara den drivkraft och det engagemang i internationella frågor som finns hos många medlemmar, säger Maria Bergqvist, kommunikatör för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, och en av kursledarna.

Och engagerade deltagare verkar det finnas.

– Kursen är fulltecknad, till och med överfull. Vi hade egentligen 15 platser, men har tagit in 18. Det är jättekul, säger Winnie Blom-Jensen, verksamhetsutvecklare på IOGT-NTO, och den som leder kursen tillsammans med Maria Bergqvist.

En av de anmälda är Åsa Zetterström Klintsjö, från Spånga, som är färsk medlem i rörelsen.

– Jag blev medlem för att jag ville engagera mig i något. Jag är socionom och i mitt arbete har jag sett mycket som visar alkoholens baksida. Problemen verkar vara desamma, oavsett land. När jag såg annonsen i Accent kände jag att den här kursen nog skulle passa mig. Jag har rest mycket och bott utomlands och har ett internationellt engagemang, säger hon.

Hon hoppas få inblick i IOGT-NTO:s arbete.

– Jag är mycket nyfiken och hoppas få möjlighet att nätverka, knyta kontakter och vänskapsband.

Kursen är rörelsegemensam och har lockat deltagare från flera förbund. En annan av deltagarna är Emil Funcke, från Landskrona, som är medlem i Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF och ledamot i förbundsstyrelsen.

– Jag är med i Scouternas internationella grupp och tycker att internationella frågor är intressant. Jag hoppas att jag ska få ny kunskap och mer insikt i rörelsens internationella arbete, säger han.

Vad han ska göra med kunskapen vet han inte än.

– Jag har inte tänkt så långt, men kunskap är alltid bra att ha, säger han.

Både Åsa Zetterström Klintsjö och Emil Funcke har goda möjligheter att få sina förväntningar infriade.

– I den här första omgången ska de få grundkunskap i globala utvecklingsfrågor. Vi ska gnugga dem ordentligt i de globala målen i Agenda 2030. Det kommer att handla en del om vad jag som person kan göra för att bidra. Man behöver inte vara expert för att kunna påverka, säger Maria Bergqvist.

Under helgen ska deltagarna få kunskap om IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete. IOGT Internationals ordförande Kristina Sperkova ska presentera hur alkoholen och alkoholindustrin påverkar utvecklingen och Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO, ska föreläsa om vem som styr utvecklingen.

– Vi kommer också att ha handgripliga övningar. Alla ska kunna ta en diskussion där man står. Tillsammans ska vi också planera någon form av aktiviteter som deltagarna ska genomföra innan de kommer tillbaka till ett nästa kurstillfälle i mars, säger Maria Bergqvist.

Efter utbildningen får deltagarna möjlighet att resa ut i världen.

– Vi kommer att ordna en resa till Nepal i samarbete med norska FORUT. Deltagarna åker på egen bekostnad, men deltagaravgiften på 2 000 som de betalar nu får de räkna till godo, säger Maria Bergqvist.

Mer från Accent