Rörelsen

Stipendium till Sanna Wiede

UNF-medlemmen Sanna Wiede har fått Thyra och Ture E Westerbergs stipendium. ”Hon blev så otroligt glad och lite chockad”.

I måndags fick 23-åriga Sanna Wiede från Kalmar ett stipendium ur makarna Thyra och Ture E Westerbergs stipendiefond som delar ut pengar till medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen som studerar till läkare eller tandläkare.

Sanna Wiede studerar till läkare på Göteborgs universitet. Stipendiet delades ut av IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero.

– Hon blev så otroligt glad och lite chockad, men är så väl värd stipendiet. En fantastisk tjej som i sin framtida yrkesroll som läkare kommer göra mycket gott, säger Johnny Mostacero till Accent.

För att komma i fråga ska stipendiaten vara rökfri och medlem i rörelsen sedan minst tre år.

I sitt tal till Sanna Wiede sa Johnny Mostacero:

”Sanna har en passion för att kämpa för en solidarisk värld fri från droger och sedan mellanstadiet har hon drömt om att bli läkare.

Efter ett år som AU Pair i USA flyttade Sanna i Januari 2013  till Göteborg för att påbörja sina studier vid Läkarprogrammet på Göteborgs universitetet.  Nu är Sanna inne på sin sjätte termin.

Trots krävande studier har Sanna behållt sitt engagemang i rörelsen och har bland annat suttit som ledamot i styrelsen för UNF Göteborg och Bohuslän och deltagit som ledare på UNF:s Julkurs.

Sanna har som IOGT-NTO:s representant deltagit vid Svenska läkaresällskapets riksstämma 2014 och kommer delta även vid stämman i december 2015.

Sanna har även varit med på forskarmiddagarna på Wendelsbergs folkhögskola där hon fått kontakt med alla forskarna under ledning av Harold Holder.  Sanna har fått bra kontakt med Tim Naimi (en av världens främsta alkoholforskare) och har planer på att göra sitt examensarbete hos honom i Boston.

Vi vet att Sanna kommer att ta med sig sitt engagemang och sin kunskap om alkoholens baksidor  in i sitt framtida yrke som läkare. Sanna är därför en i allra högsta grad värdig mottagare av stipendiet från Thyra och Ture E Westerbergs stipendiefond.

Så det är för mig som representant för IOGT-NTO:s förbundsstyrelse en stor ära att få överlämna 2015 års stipendium till Sanna Wiede.”

Mer från Accent