Förebild

Still going strong – efter 75 års engagemang i rörelsen

Efter 75 års ideellt engagemang är drivet lika klart som alltid. Göta Wikström är 90 år och minns många fina stunder från sin IOGT-NTO-tid.

Göta Wikström föddes och växte upp i byn Överboda, två mil nordväst om Umeå, där hennes föräldrar drev en diversehandel.

Det fanns ett tjugotal ungdomar i åldern 15–20 år i byn på trettiotalet och dessa blev inspirerade när två herrar från IOGT-föreningen Umeå Skans kom på besök. De två farbröderna informerade och instruerade i de ritualer och formaliteter som gällde i godtemplarorden på den tiden. En förening med namnet Ungdomsborgen bildades 1937 och blev mycket aktiv med regelbundna möten varannan lördag. Med tiden byggde ungdomarna, med viss hjälp, föreningshuset Klippan.

– Mina äldre systrar fick vara med om allt detta, men inte jag. Undra på att jag längtade till min 15-årsdag då jag fick gå med, berättar Göta Wikström.

Hon berättar om föreningen, där hon senare blev vald till sekreterare och logeorganist. Varje möteskväll hade en allvarlig och ritualenlig del med sånger och seriösa diskussioner som var en väldigt bra skolning i föreningsteknik.

I föreningshuset samlades byns ungdom för att öva och spela revyer och arrangera kamratmöten med program och dans, till vilka grannföreningarna bjöds in. Dessutom hade föreningen ett eget bibliotek och en egen tidning ”Ekot från Klippan” producerades av medlemmarna.

– Det var en fin ungdomstid, mycket kreativ och helt drogfri, som jag önskar att dagens unga fick uppleva, säger Göta Wikström.

Sång och musik är ett stort intresse som Göta Wikström hållit på med hela livet. Under tonåren fick hon åka in till Umeå för sång och pianolektioner och som vuxen har hon varit hos sångpedagoger som har besökt Umeå.

– Det började 1944 när jag för första gången medverkade i nyårsrevyn i Folkets Hus här i Umeå. Det var fina och påkostade föreställningar.

Under årens lopp har hon sjungit vid många olika arrangemang.

– Strax innan pensioneringen var jag på Norrlandsoperan och fick sånglektioner av Monica Sjöholm, säger Göta Wikström.

Efter skolan började Göta Wikström jobba i familjens affär. Med ett kortare avbrott jobbade hon i affären till 1950, när hon gifte sig med Kjell Wikström. Därefter flyttade paret till Storuman, men där var IOGT-föreningen inte särskilt aktiv.

Paret återvände till Umeå fyra år senare, men det var på sjuttiotalet som de åter blev aktiva i nykterhetsrörelsen och föreningen Umeå Skans.

På 70-talet fanns olika kommittéer inom IOGT-NTO-förbundet. De olika kommittéerna hade olika ansvarsområden. En av dem var Hem och Konsumentkommittén som Göta Wikström var ordförande i från 1979–1989. Kommittén hade hand om kost och hälsa, alkoholfria drycker, kvinnor och alkohol och äldrefrågor.

– Min uppgift var att hålla kontakt med alla distriktsordföranden, ordna kurser och inspirera till aktiviteter, säger Göta Wikström.

Varje kongressår hölls en kurs på kongressorten med kvalificerade föreläsare. Att ordna föreläsare, lokaler, mat och husrum för alla deltagare på respektive kongressort var också Götas uppgift.

– Det var en mycket givande och intressant tid.

Kunskaperna från kommitténs arbete hjälpte Göta Wikström i arbetet som kurator på Vårdskolan.

– Tack vare mina kunskaper kunde jag initiera föreläsningar i ämnet, inbjuda föreläsare jag kände till och ordna temadagar i alkoholfrågan. Dessutom hade jag själv många lektioner i ämnet på olika kurser och klasser, berättar Göta Wikström.

Efter pensioneringen valdes Göta Wikström till ordförande i Umeå Skans. En post som hon hade 18 år fram till 2008, när ordförandeklubban överlämnades till efterträdaren. Hon har också varit sångsolist i Umeå Skans egen orkester i många år.

Dessutom startade Göta Wikström år 1991 Nostalgikafét. Hon är fortfarande programledare för programmet som har kört över 300 kaféprogram.

– Nostalgikafé bjuder på sång och musik för fullvuxna. En utåtriktad aktivitet som blivit mycket populär bland Umeås seniorer.

Mer från Accent