Historia

Så gav nykteristen från förr svar på tal

Vad säger man när någon är nykterist men inte vill bli medlem i IOGT-NTO eftersom den tycker att det är onödigt? ”Stig in i ledet”, kan vara ett svar. I alla fall om man rådfrågar nykteristen från slutet av 1800-talet.

Hur man värvar medlemmar till ideella föreningar har varit en knäckfråga i alla tider. För IOGT-NTO och den tidigare godtemplarrörelsen har frågan ständigt varit betydelsefull. Ju fler godtemplare, desto större kamp för nykterheten, liksom.

Men viljan att värva har också väckt frågor. För varför är det så att människor som ändå är nykterister avböjer att vara medlemmar i nykterhetsrörelsen?

I tidningen Vägbrytaren från 1896 erbjuder signaturen E. D. svar. Anledningen enligt hen är att människor tror att rörelsen bara är för medlemmar som har haft problem med spriten.

”Denna för orden så nedsättande fras böra vi försöka kväsa, isynnerhet som därigenom framkommer en uppfattning, att orden ej är till för andra än förfallna drinkare”, skriver E. D.

Vidare har E. D. funderat och kommit fram till precis vad du ska säga när någon inte vill bli medlem för att personen redan är nykterist. Ta fram din myndigaste stämma och repetera sedan följande (vill du verka lite modernare kan du behöva byta ut några ord av grammatiska skäl):

”Det hör ej hit hurudan Ni är förut. Ni vet lika väl som jag, att godtemplarorden är för att befrämja nykterhetssaken, och vill Ni hjälpa till därmed så stig in i ledet. Har Ni lärt Eder att vara nykter förut så är det så mycket bättre. Ni har då så mycket större krafter att insätta i arbetet.”

Vägbrytaren var medlemstidning i Dalarnas IOGT-distrikt i slutet av 1800-talet, och finns än i dag. Tidningsklippet kommer från IOGT-NTO-medlemmen MayBritt Linné-Carlqvist som hittade det när hon röjde i några lådor.

– Jag tycker att texten stämmer in i dag också. Många man frågar svarar ju att de är nyktra och ej behöver vara med i någon nykterhetsförening för att klara av detta. Så då får man försöka förklara för dem vårt syfte, säger MayBritt Linné-Carlqvist.

Läsa hela artikeln ”Det behöver jag ej” av E. D. här:

I det praktiska livet kan en godtemplare många gånger komma i samtal med olika personer över orden och dess verksamhet. När han då kan fråga dem, om de ej vilja bliva godtemplare, får han i minst nio fall af tio till svar: ”Det behöver jag ej, ty jag är nykter förut”.

Är det då en godt., som ej är ”vidare för sig”, kan han stå där handfallen, såsom många gånger händt, och ej veta hvad han skall säga. Denna för orden så nedsättande fras böra vi försöka kväsa, isynnerhet som därigenom framkommer en uppfattning, att orden ej är till för andra än förfallna drinkare.

Det är då ett tillfälle för oss att påpeka, det godtemparorden vill samla alla krafter mot supseden och att nykterhetssaken är af sådan beskaffenhet, att den kräver hvarje människas understöd. Till gensvar mot nämnda ”hugg” kan därför lämpligen användas följande:

”Det hör ej hit hurudan Ni är förut. Ni vet lika väl som jag, att godtemplarorden är för att befrämja nykterhetssaken, och vill Ni hjälpa till därmed så stig in i ledet. Har Ni lärt Eder att vara nykter förut så är det så mycket bättre. Ni har då så mycket större krafter att insätta i arbetet.”

E. D.
Publicerat i Vägbrytaren nr 1/1896 (1 mars–1 juni 1896)

Mer från Accent