NBV

Rekordresultat för NBV

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, växer. När det gäller antalet studietimmar är NBV nu det fjärde största studieförbundet i landet.

För tio år sedan, 2008, låg NBV på åttonde plats med totalt 839 810 studietimmar. Med studietimmar avses studiecirklar, annan folkbildning samt kulturverksamhet. Under åren har verksamheten vuxit och NBV har steg för steg klättrat uppåt på de svenska studieförbundens tio-i-topp-lista. Resultatet för 2017 var 1 994 182 registrerade studietimmar och NBV:s rektor Åke Marcusson skiner som en sol när han presenterar siffrorna.

– Det betyder att vi är det fjärde största studieförbundet när det gäller studietimmar. Och målet är att nå ännu fler, och fler medlemmar i övriga förbund i nykterhetsrörelsen, säger han.

När det gäller enbart studiecirkeltimmar ökade antalet med drygt 19 procent mellan 2016 och 2017. NBV levererade under 2017 hela 1 563 313 studiecirkeltimmar. Ökade gjorde även antalet unika deltagare i studiecirklarna – med över 10 000 personer till 55 698 unika deltagare.

– Lägger man till att vi nådde 26 510 unika personer i ”annan folkbildning” blir det tillsammans en kontaktyta för nykterhetsrörelsen via studieförbundet på 82 208 unika personer. Ett fantastiskt resultat där NBV lever upp till devisen ”där människor och idéer växer”!

Vad är hemligheten bakom framgångarna?

– Det är alla våra fantastiska verksamhetsutvecklare runt om i landet som motiverar och inspirerar folk att använda folkbildningens beprövade metoder för att växa som individer och som grupp. De står i frontlinjen och är alla duktiga, representativa och idérika i mötet med andra människor. De är nykterhetsrörelsens bästa ambassadörer för folkbildningsideal och nykterhetsidén.

NBV har under 2017 haft verksamhet i 254 av landets 290 kommuner.

– Bakom frontlinjen finns duktiga chefer i avdelningarna, väl fungerande kanslier i Stockholm och Borlänge, och engagerade styrelser. En medveten utvecklingsstruktur bidrar förstås också till framgången, säger Åke Marcusson.

De senaste årens ökningar har också inneburit att statsbidraget ökat.

– Vi har kunnat anställa fler verksamhetsutvecklare, som gjort att verksamheten vuxit. Organisationens alla delar drar åt samma håll och det blir en god cirkel.

På listans första plats ligger Arbetarnas bildningsförbund, ABF, med 4 186 896 studietimmar.

Mer från Accent