Politik

Regeringen utreder civilsamhället

Utredningen ska undersöka hur organisationslivets verksamhet kan underlättas. Man vill också utreda hur möjligheten att delta i offentlig upphandling kan förbättras.

Uppdraget för utredaren – som ska vara klar om två år – blir att ”undersöka möjligheterna att underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sina verksamheter”. I uppdraget finns också några mer specifika punkter:

  • analysera och bedöma om organisationernas särart och ställning i förhållande till nationell lagstiftning och EU-rätt och om de kan och bör utvecklas eller tydliggöras,
  • lämna förslag till hur organisationernas möjligheter att delta i offentlig upphandling kan förbättras,
  • undersöka behovet av och, om behovet finns, föreslå en funktion för samlat administrativt stöd till det civila samhällets organisationer och en huvudman för en sådan funktion, och lämna nödvändiga författningsförslag.

Accent har sökt ansvarig minister Maria Arnholm för en kommentar, men hon är på resa i USA och kan inte nås. I ett pressmeddelande säger hon:

– Regeringen har sedan 2006 tagit flera initiativ för att underlätta för civilsamhället. Nu går vi vidare för att minska byråkratin och göra det ännu enklare för organisationer att bedriva verksamhet.

Erik Wagner, ansvarig för strategisk utveckling på IOGT-NTO, välkomnar utredningen men ser också en del orosmoln.

– Överlag är det här bra, men det finns en del farhågor. Om jag förstår det här rätt så har den här utredningen tillkommit bland annat efter påtryckningar från organisationerna själva – ibland bedöms vi utifrån lagar som inte är gjorda för oss, till exempel konkurrenslagstifning. Där görs en del otydliga bedömningar idag.

Idag är det svenska föreningslivet i stort sett oreglerat i lag, och Erik Wagner skulle helst se att det fortsätter att vara så.

– Vi bör ha ett fritt och illa reglerat föreningsliv. En farhåga om man ska se över gränsdragningar mot kommersiell verksamhet är ju att man då måste definiera exakt vad ideell verksamhet är. En sådan lagstiftning är en ganska dålig idé.

Erik Wagner konstaterat också att välfärdsfrågan allt oftare dyker upp på agendan när regeringen pratar om civilsamhället.

– Tidigare har man sett att det vi från organisationerna främst kan bidra med är demokrati och socialt kapital. Nu smygs den här välfärdsgrejen med hela tiden.

Utredningsdirektiven hittar du här.

En intervju med Maria Arnholms statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton kommer under morgondagen.

Mer från Accent