Nykterhet

Rådslaget kan ge modernare grundsatser

Under förra året deltog närmare 2 500 medlemmar i rådslagsdiskussioner om IOGT – NTO:s värdegrund. I slutet av mars var sammanställningen av synpunkterna klar.

– Det är fantastiskt med det engagemang som varit, säger Susanne Wieselgren, en av projektledarna bakom rådslaget. Att så många medlemmar har diskuterat och tyckt till, jag vet inte när det hände senast. Jag har varit med på ganska många rådslag runt om i landet och det har varit så himla bra diskussioner.

Susanne Wieselgren.

Materialet med frågeställningarna skickades ut med Accent strax före jul 2008 och det har droppat in svar från enskilda medlemmar och föreningar ända fram till nu.

– Svaren är ganska spretiga. Många menar att det skulle behövas en lite modernare touch på grundsatserna. Annars varierar det väldigt mycket.

Sammanställningen utgör nu ett underlag från IOGT-NTO till den arbetsgrupp (gemensam med NSF, UNF och Junis)som ska lämna förslag på förändringar av grundsatser och program till kongressen i Åre 2011.

– Men jag tror att det finns fler anledningar att diskutera det här, säger Susanne Wieselgren.Vad är vi för typ av organisation och vad står vi för? Det är viktigt att prata om de här frågorna så att alla är med på tåget, särskilt eftersom vi har så många nya medlemmar. Det här är inget man diskuterar dagligdags.

Pierre Andersson

Mer från Accent