Hälsa

Promenadprat i Helsingborg

På måndagar sätter de på sig promenadskorna och startar diskussioner i skogen. IOGT-NTO Skåne och Blekinge utforskar nya sätt att umgås på med sina ”walk-n-talks”.

Valendona Dobra, verksamhetsutvecklare på IOGT-NTO Region Syd, säger att idén kläcktes helt spontant.

– Vi pratar hela tiden om folkhälsa. Det här är ett sätt att kombinera socialt umgänge, friluftsliv, motion och frisk luft, samtidigt som vi använder oss av NBV-material. Vi hörde också att det fanns ett intresse för dessa typer av aktiviteter, säger hon.

Sedan ett par veckor tillbaka ses de varje måndag klockan fem för eftermiddagspromenader längs stigarna i Pålsjö skog i Helsingborg. Gruppen går en utstakad slinga som är fem kilometer lång, några hänger på i endast två kilometer – allt efter egen förmåga, tid och energi. Under promenaden använder de sig även av diskussionskort från Nykterhetsrörelsens, NBV, en kortlek som kallas för ”Idétid”.

– På korten står frågor, och utifrån dem diskuterar vi. Det handlar om allt från föreningsliv, till demokrati och nykterhet, säger Valendona Dobra.

– Men man måste inte alltid utgå från korten. Om det är något särskilt som en person vill dela med sig av går det bra; vare sig det handlar om vädret, något som hänt på hemmaplan eller ute i världen, eller om han eller hon vill lätta på hjärtat med personliga saker. Det beror helt på gruppen.

I steget: Valendona Dobra, Tobias Bengtsson, Sara Rehnstrand och Liselott Rehnstrand på pratpromenad. Foto: Valendona Dobra.

Valendona Dobra uppmanar andra distrikt att också testa walk-n-talks, eftersom det är en enkel verksamhet där minimal planering behövs.

– Du kan till och med hitta på diskussionsfrågorna själv. Man kan köra en walk-n-talk som studiecirkel, och kanske hinner man till och med genomföra aktiviteten på trettio minuter under lunchen på kurshelgen eller under utbildningsdagen.

Walk-n-talken är gratis och deltagarna uppmanas att ta med sig andra, både medlemmar och icke-medlemmar. Planen är att köra på oavsett väder på obestämd tid.

– Det är inga höga trösklar för att vara med. Kom som du är! Ett tips är dock att bära sköna skor.

Mer från Accent