I rörelse

Premiär för folkhögskolornas egen stämma

För första gången har IOGT-NTO-rörelsens folkhögskolor genomfört en stämma skild från kongressen. Ordföranden för Wendelsbergs folkhögskola, som stod som värd för arrangemanget, är mycket nöjd.

Folkhögskolornas stämma har tidigare haft den otacksamma placeringen direkt efter avslutad kongress för IOGT-NTO-rörelsen.

– Att ligga sist på söndagen, efter en lång kongressvecka, har inte varit helt lätt. Folk vill hem och det enda som avhandlats har varit formalia, säger Charlotte Backman, omvald ordförande för Wendelsbergs skolstyrelse.

Hon gillar därför den nya ordningen.

– Vi är jättenöjda över att vi fick tillfälle att fördjupa oss och möjlighet att samtala med varandra. Hela lördagen hade vi seminarier och workshops. Det gav en ökad förståelse och insyn i våra verksamheter, säger hon.

Vad tycker du var det bästa under helgen?
– Det var möjligheten till samtal. Det är ju en väldig bredd på verksamheten på våra folkhögskolor. Tidigare har det bara redovisats i form av statistik och siffror. Nu fick man möjlighet att förstå tankar och bakgrund till olika kurser och utbildningar, säger hon.

Lärde du dig något nytt?
– Jag lär mig alltid något nytt. Jag har inte varit med så länge. Det här är min andra period som ordförande och jag var inte med i styrelsen innan jag blev ordförande, men det jag särskilt uppskattade var att lära mig mer om våra verksamheter för nyanlända och utrikesfödda och hur vi jobbar med IT och digitalisering, säger hon.

Med det fördjupande upplägget var det också fler som deltog.

– Det var en hel del personal med. Främst från oss förstås, men även från Tollare kom en del personal med. Personalen höll ju också i de flesta seminarierna. Även om Wendelsberg stod som värd den här gången så genomförde vi arrangemanget gemensamt. Vi hade också tvärgruppsdiskussioner om arbetsplanen till exempel, säger hon.

Samarbetet mellan de två folkhögskolorna anser hon är gott.

– Jag vet ju inte hur det var före min tid, men de senaste två åren har vi alla fall haft ett nära samarbete. Det är ett gemensamt beslut att vi vill ha det så. En gång per år har vi också ett gemensamt styrelsemöte, säger hon.

Åtminstone en gång till kommer folkhögskolestämman att genomföras i den här formen.

– En gång är för lite för att utvärdera. Det krävs nog minst en gång till. Vi har inte beslutat vilket datum stämman ska hållas nästa år, men det blir i alla fall på Tollare, sedan får vi väl se, säger Charlotte Backman.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent