Nykterhet

Påverka IOGT-NTO med dina idéer

Har du idéer om hur IOGT-NTO kan bli bättre? Då har du chans att påverka genom att skriva ett förslag till sommarens kongress.

Den 24 till 28 juni är det dags för IOGT-NTO:s högsta beslutande organ, kongressen. 100 ombud kommer då att bestämma om IOGT-NTO:s framtid. Men alla som är medlemmar i IOGT-NTO har chansen att komma med förslag på hur IOGT-NTO kan bli bättre, genom att skriva en så kallad motion.

Alla motioner som skickas in till IOGT-NTO kommer att tas upp av kongressen.

Tre motionstips:

1. Kom på förslaget. Tänk ut: vad är det du vill förändra? Vad kan bli bättre i IOGT-NTO? Finns det frågor du skulle vilja lyfta och som inte kommer fram i dagsläget?

2. Var konkret. Skriv en tydlig rubrik som förklarar ditt förslag, skriv en bakgrund till varför du tycker något ska ändras och kom ihåg att formulera ditt förslag som att-satser (Jag föreslår kongressen att: [här klistrar du in din lösning på problemet]).

3. Få med dig andra. Finns de andra som tycker samma sak som du, eller som kanske kan komma att tycka samma sak om du förklarar hur viktig frågan är? Be dem skriva under din motion också, fler underskrifter visar att frågan är betydelsefull och att många håller med. Be gärna också andra att läsa igenom motionen och leta stavfel, se om argumentationen är tydlig och så vidare. En bra presentation ökar chansen att just din motion går igenom.

När du är klar så skickar du in din motion till IOGT-NTO. Motionsstopp är den 19 april, och motionen mejlas till motion@iogt.se eller skickas via brev till: Motion, IOGT-NTO, Box 12825, 112 97 Stockholm.

Mer från Accent