Kartläggning

Över 800 000 svenskar är helnyktra

En ny kartläggning visar att drygt 10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige inte druckit någon alkohol alls det senaste året.

I den nya rapporten från STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, (som vi också skriver om här och här) kartläggs bland annat hur stor del av befolkningen som druckit alkohol de senaste tolv månaderna. Accent har tittat närmare på de som säger att de inte druckit något alls.

Bland männen är det 9,7 procent som rapporterar att de inte druckit alkohol det senaste året. Bland kvinnorna är siffran betydligt högre – 13,4 procent. Tittar man på ålder så är andelen helnyktra högst bland de allra yngsta i undersökningen (17-19 år) och bland dem över 65. Lägst andel som inte dricker finns bland män mellan 30 och 49 år (6,9 procent).

Totalt handlar det om cirka 870 000 personer mellan 17 och 84 år som inte druckit något alls det senaste året.

Personer som är födda i ett land utanför Europa är nyktra i större utsträckning än de som är födda i Sverige eller övriga Europa – bland kvinnorna svarar här 45,4 procent att de inte druckit det senaste året. Bland männen födda utanför Europa är siffran 32,3 procent.

Man kan också se tydliga skillnader när det gäller utbildningsnivå och inkomstgrupp. Det är betydligt fler som inte dricker alls bland de som tjänar minst och har lägst utbildningsnivå än bland de som tjänar mycket eller har universitetsutbildning.

– Det där är ett mönster vi känner igen från andra undersökningar, säger Mats Ramstedt, sektionschef på STAD. Men det är svårt att säga vad det beror på, det saknas riktigt bra kartläggningar över varför man väljer att inte dricka alkohol. Det blir ju än mer intressant att titta på nu när andelen helnyktra ökar bland ungdomarna.

Mer om samma studie:
Så många missbrukar i Sverige – ny unik kartläggning
Många drabbas av andras drickande

Mer från Accent