Historia

Nytt sällskap för nykterhetshistoria

I början av oktober bildas en ny organisation för intresserade av nykterhetsrörelsens historia. ”Det är på tiden att nykterhetsrörelsens organisationer på allvar intresserar sig för sitt ursprung och nykterhetsfrågans historia”, säger initiativtagaren Bertil Lindberg.

Nykterhetsrörelsens historia är något att vara stolt över. Det menar Bertil Lindberg, tidigare mångårig medarbetare inom IOGT-NTO, bland annat som chef på förbundskansliet under sju år och som ansvarig för sammanslagningen mellan IOGT och NTO 1970.

– Historia kan vara en inspiration och en tillgång för de som verkar i nuet, säger han till Accent. Vi tycker det är viktigt att skapa en organisation som tar det här som sin uppgift eftersom vi ser att de befintliga organisationerna inte gör det.

Tanken är att man bland annat genom föreläsningar och studier ska levandegöra rörelsens historia. Namnet på den nya organisationen föreslås bli Nykterhetshistoriska Sällskapet.

– Jag vill att vi ska påminna om allt som gjorts av nykterhetsrörelsen också inom udda områden som idrott, musik och teater. Allt det är på väg att glömmas bort idag, säger Bertil Lindberg.

Han fortsätter:

– Och ta bara detta fantastiska att nykterhetsrörelsen 1909 genomförde Sveriges största namninsamling och samlade in 1 884 298 namn för ett totalförbud mot alkohol. Att sedan samla 49 procent av befolkningen bakom ett förbud i folkomröstningen 1922 var en fenomenal prestation som gjordes helt på frivillig väg.

Bertil Lindberg har alltid varit intresserad av historia. Han har skrivit flera böcker, bland annat en om Olof Bergström, mannen som tog IOGT till Sverige, och en om ordenshusens historia.

– Det finns så mycket material som ingen som bryr sig om och det är synd. Vi har redan en handfull akademiker – de flesta historiker – som vill bli medlemmar och en av poängerna är just att skapa en gemensam plattform för de akademiker som redan intresserat sig för de här frågorna och amatörhistoriker.

Nykterhetshistoriska Sällskapet kommer att konstitueras vid ett möte på Princess Hall i Stockholm den 7 oktober. Sällskapet står öppet för alla, personer och organisationer, som vill stödja eller medverka i uppgiften att sprida kunskap om nykterhetsfrågans historia.

Fotnot: Är du intresserad av att få veta mer, eller av att närvara vid mötet den 7 oktober, hör av dig till Bertil Lindberg: berlindberg@gmail.com.

Mer från Accent