Nykterister

Så ska fler nykterister bli medlemmar i IOGT-NTO

Allt fler väljer att avstå alkohol, men långt ifrån alla är medlemmar i IOGT-NTO. Det vill nu Emanuel Norén, verksamhetsutvecklare på NBV, ändra på och startar ett projekt på sociala medier.

Varför vill du starta ett projekt riktat till oorganiserade nykterister?

– Det finns många som av olika anledningar inte dricker alkohol, men som inte är medlemmar i någon nykterhetsorganisation. Det är en utmaning för IOGT-NTO att fånga upp dem, eftersom de är en stor resurs som delar våra värderingar. De finns därute. Jag skulle vilja engagera dem och få dem att bli ambassadörer för nykterhet och på sikt medlemmar.

Hur ska det gå till?

– Jag tänker att de som är nykterister men inte medlemmar ska enas under en gemensam hashtag på sociala medier, där de kan lägga upp bilder på hur kul det är att inte dricka, som en motvikt till alla bilder som läggs upp på drinkar med alkohol. För att vara med i projektet ska man rekrytera minst en person till som ansluter sig till den gemensamma hashtagen. På så vis kommer antalet snabbt att öka.

När sjösätts projektet?

– Så snart som möjligt. Jag har redan kontaktat ett tiotal nyktra personer som inte är medlemmar och som rör sig mycket på social medier. De kan bli pionjärer för projektet. Jag har tänkt kalla hashtagen ”soberfun”.

Mer från Accent