Midsommar

Nyktra strategier: Midsommar

Hur pratar du med den där släktingen som alltid dricker lite för mycket på midsommar? Accent bjuder på strategier för nyktrare firande.

Accent bad Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör och mindfulsobercoach, som driver alkoless.se och Anders Hammarberg, psykoterapeut och forskare, att resonera kring några vanliga dilemman för den som vill leva nyktert.

Jag ska fira midsommar med släktingar och grannarna på landet. Jag vet att några gärna vill ha snaps till sillen och sedan fortsätter det, redan innan dansen kring midsommarstången börjat. Åtminstone en av mina släktingar har vad jag skulle kalla ett problemdrickande: Hur pratar man med den där släktingen som alltid dricker lite för mycket och blir otrevlig eller gör bort sig? Jag tycker att alltihop känns olustigt och onödigt, inte minst eftersom det är barn med vid midsommarfirandet. Känner mig osäker på hur och när jag ska agera, om det ens är möjligt att förändra eller om jag helt enkelt ska avstå från att delta?

Ingela Hjulfors Berg: Det är vanligt att många känner så här. Först tycker jag att du måste prata med någon annan som ska vara med och förklara att du tycker det är jobbigt när folk blir för fulla och inte kan bete sig. Det är viktigt att få uttrycka sin oro. Värden eller värdinnan kan ta upp det med personen i fråga, uttrycka sig i jag-form och säga att hen känner sig orolig för att det blir dålig stämning. Ett knep kan vara att man väljer bort snaps till alla, ser till att folk inte får ta med sig eget dricka, eller att värden står för dricka, då har man lite kontroll. Man serverar, men inte tio snapsar och man ställer inte fram flaskor på borden. På det sättet kan man få ner konsumtionen. Jag ältade ett liknande tillfälle med min man och försökte ta upp det med dem som skulle ha festen.

– Jag hade själv som strategi, när jag inte var värdinna, att hålla mig borta från vissa personer. Om du ska avstå måste du fundera över vem du är. Gillar du att vara med många vänner då ska du absolut gå. Tycker du det är jobbigt med mycket folk ska du inte ens vara där. Våga bottna i dig själv och vad du har för behov. Ska du gå dit och vara sur är det kanske bättre att avstå. Eller så har du trevligt ändå, men du måste välja spår.

Anders Hammarberg: En jättebra och svår fråga. Hur du kan agera är väldigt beroende på vilka relationer du har till de inblandade. Det är svårt att bestämma hur folk ska dricka, men det är bra om man kan ta upp det här ändå, speciellt när det är barn involverade. Barn säger inte alltid hur de upplever situationen, men vi vet att de tycker det är obehagligt när vuxna blir påverkade.

– Jag tycker att du bör prata med vederbörande. Då är det bra att undvika att fastna i fällorna att prata om hur någon är, så du inte riskerar att uppfattas som att stämpla någon genom att säga ”jag tycker du dricker för mycket”. Utgå från vad du själv tycker är problematiskt: ”jag tycker inte att det känns okej, speciellt inte när det är barn med. Jag vill gärna träffas, men skulle vi kunna hitta ett annat sätt, så som det blivit nu känns inte bra”. Var gärna konkret och ge alternativ: ”Skulle vi kunna vänta med snapsarna till senare?” Människor gillar alternativ. – Jag önskar att det skulle vara mera oproblematiskt att prata om sådant här. Men det är lite känsligt. Om det är en annan person som är värd för firandet kan du prata med hen också. Och alternativet att välja att inte delta finns alltid.

Mer från Accent