Nykterhet

Nyktra stipendier i Ryd

Nu har stiftelsen Veberyd äntligen haft sin första stipendieutdelning till elever som hållit sig drogfria fram till 18-årsdagen. 15 elever skrev som 13-åringar på ett kontrakt hos rektorn där de lovade att inte röka eller använda droger under sin skoltid. Det är nu dessa elever som blir 10.000 kronor rikare. Drygt 200 elever har under de fem år Veberydsstiftelsen funnits skrivit på för nykterhet och kommande år kommer samtliga att tilldelas stipendium.

Stiftelsen grundades av Verner och Berit Eriksson för fem år sedan. De satsade 3 miljoner kronor av eget kapital och ville skänka avkastningen till drogfria elever i Anderstorps socken.

– Vi har barn, men inga barnbarn. Därför ville vi göra en insats för alla barn på orten som håller sig nyktra under sin skoltid, säger Verner Eriksson.

Dessvärre satte Skatteverket krokben för paret. Trots att stiftelsen arbetar ideellt för drogfrihet vill man beskatta avkastningen. Skattetvisten är till dags dato ännu inte löst, men är under utredning.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent