Nykterhet

Nyktra socialister ser dagens ljus

Den 3 december samlas socialister från olika delar av landet i Uppsala för att grunda den nya organisationen Nyktra socialister.

-Syftet är att vi ska samlas för idéutveckling och utbyte av tankar och idéer. Vi har många olika erfarenheter att dela med oss av och vill bland annat diskutera alkoholfrågan och kopplingen mellan nykterhet och socialism, säger initiativtagaren Johan Persson.

Men behövs verkligen en ny nykterhetsorganisation?

-Ja, det finns ju en historisk koppling mellan nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen och vi vill verka för en solidarisk alkoholpolitik inom arbetarrörelsens partier. Vi hoppas att alkoholfrågan ska komma att lyftas oftare inom politiken.

Organisationen är ännu i sin linda och hittills har ett 20-tal personer anmält sig, de flesta från Uppsala och Stockholm. Marknadsföringen sker bland annat via Facebook och Twitter.

Maria Zaitzewsky Rundgren

För mer info gå in på www.nyktrasocialister.se

Mer från Accent