Nykterhet

Nyktert studentboende i Lund

AF Bostäder i Lund erbjuder från den 2 januari en studentkorridor med nykterhetskrav för de studenter som anser att det går för vilt till bolagets vanliga korridorer.
– Vi vet att det finns människor som inte gillar festerna och vill ha lugn och ro omkring sig för att kunna fokusera på annat, säger AF Bostäders vd Rolf Svensson till Skånska Dagbladet .

Inflyttning till de 14 rummen börjar redan den 2 januari och ansökan kommer att gå utanför den vanliga kösystem. Bostadsbolaget har ännu inte beslutat om hur de blivande hyresgästerna ska styrka sin nykterhet, men det blir någon form av särskild kontraktsskrivning, enligt Rolf Svensson. Om försöket slår väl ut kan det permanentas och utvidgas.

Studentboenden med nykterhetskrav och anknytning till nykterhetsrörelsen finns på Arken i Uppsala och Tempus i Stockholm.

● AF Bostäder är en stiftelse som enligt sina stadgar har till uppgift att äga och förvalta byggnader avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter som är medlemmar i Akademiska Föreningen i Lund.

Drugnews/JÖ

Mer från Accent