Nykterhet

Nykterister påverkar omgivningen att dricka mindre

Personer som avstår från att dricka alkohol av ideella skäl påverkar sin omgivning att dricka mindre. Det visar en färsk studie av YouGov på uppdrag av IOGT-NTO. Den kvalitativa studien, som baseras på fokusgrupper i varierande åldrar och kön med stor geografisk spridning, visar tydligt att den som avstår alkohol tillfälligt på grund av exempelvis graviditet eller bilkörning i mindre grad påverkar sin drickande omgivning än den som tar ett politiskt, ideellt eller religiöst ställningstagande emot.

Om nykteristen har en stark social ställning i gruppen, om sällskapet är litet, tillställningen inte starkt förknippad med alkohol och personerna inte är nära vänner blir effekten som störst.

Beteendet hos omgivningen vid konsumtion av alkohol är med andra ord ofta avgörande för hur mycket som dricks. Ju mer personer i omgivningen dricker, desto mer dricker man själv – och vice versa.

Men vilken typ av grupp man befinner sig i avgör också hur mycket man dricker. I ett homogent grabbgäng ansåg de som deltog i studien att det var relativt viktigt att bli berusad i samma grad som övriga. I ett tjejgäng visade det sig däremot att om någon tjej skulle dricka mindre eller avstå, skulle övriga i gruppen också dricka mindre. På en dejt där den ena parten avstår alkohol, avstår oftast den andra också. De flesta deltagare i studien menade att det är skämmigt att vara berusad inför någon som är nykter. Det gör att man själv tar det lugnare.

Bland tonåringar kan det däremot vara så att den som inte dricker uppfattas som provocerande. Antingen accepteras han eller hon inte av sällskapet eller så triggas övriga att dricka ännu mer, som en provokation. Är nykteristen tongivande i gruppen kan han/hon dock påverka övriga att dricka mindre.

De 27 personer i åldrarna 20 till 65 som deltog i studien dricker varje vecka och har inte ett restriktivt förhållningssätt till alkohol. De tillfrågades också om sin syn på nykterister. Några kom med negativa kommentarer av typen ”nykterister är moralpredikare, fördömande, tråkiga och kontrollfreaks”. IOGT-NTO står för allt detta ansåg några av deltagarna.

Andra hade en mer positiv syn, som att nykterister är starka personer med bra självförtroende, hälsosamma, har bra karaktär, tar ställning för ett ideellt mål och besparar samhället ekonomiska resurser och lidande.

Mest imponerande anses den som avstår alkohol av ideella skäl vara. Flera deltagare uttrycker att nykteristerna är alltför osynliga i samhället.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent