Bostäder

Nykterhetsrörelsens studenthem Tempus bygger ut

Nu ska det nyktra studenthemmet Tempus i Stockholm bli större. Ett nytt bostadshus med 114 lägenheter kommer att uppföras under 2015–2016 och i dagarna sattes det första spadtaget i marken efter nästan två års detaljplanerande.

– Vi hade en byggrätt på marken, som vi hyr, och funderade länge på om vi verkligen skulle ge oss in i en byggnation. Jag var emot det från början. Varför ska vi i nykterhetsrörelsen bygga studentbostäder? Är det vår sak? Men vi har nu valt att utnyttja byggrätten för att bidra till att fler studenter får en bostad. Det finns alldeles för få billiga studentbostäder i Stockholm, säger Torsten Friberg, ordförande i stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm.

Stiftelsens uppgift är att erbjuda bostäder till studerande vid postgymnasial utbildning. Ett tak på max tio års boende här är satt. Den drivs ideellt, det vill säga utan vinstsyfte. Lägenhetshyran motsvarar alltså bara den långsiktiga kostnaden för drift och underhåll av studenthemmet – vilket förstås är en del, eftersom husen byggdes på 1960-talet. För att dryga ut kostnaderna hyr man också ut lokaler, bland annat till två förskolor.

Tempus vänder sig i första hand till studenter som är medlemmar i någon nykterhetsorganisation – de har förtur – men är även öppet för den som kan skriva under på att avstå alkohol och cigaretter på studenthemmet.

I dag är ungefär 10 procent av de boende i de 260 studentrummen organiserade nykterister. 5 000 personer står i kö för en bostad här och några av anledningarna är att det är billigare hyror än på andra studentboenden, samt att det är lugnt och ligger centralt, nära allmänna kommunikationsmedel.

Torsten Friberg tycker att det är synd att det inte är fler organiserade nykterister som bor på studenthemmet. Han menar att UNF borde lobba mer för Tempus och starta en förening här. Men även med så få organiserade nykterister är boendet ändå lugnt. Majoriteten respekterar alkohol- och rökförbudet.

– Visst förekommer det att folk dricker alkohol i sina lägenheter, men det är ju inget vi kan göra något åt. Vi är inga poliser. Men det är ytterst sällan vi har haft incidenter med fylla, säger han och får medhåll av Frida Danielsson, ordförande i hyresgästföreningen på Tempus.

Hon pluggar journalistik och bor i en etta med kokvrå på Tempus sedan två år. Hon är medlem i en församling och därför nykterist.

– Det är ett lugnt och bra studentboende, jag stortrivs. Det är klart att man har sett flaskor, men folk är diskreta och så länge ingen stör så spelar det ingen roll för min del, konstaterar hon.

I dag betalar studenterna cirka 3 000–4 000 kronor per månad för sina lägenheter, beroende på storlek. I det nya huset, som beräknas stå klart under 2016, kommer hyrorna att hamna på cirka 5 000 kronor. Det beror på att huset är nytt och helt handikappanpassat.

– Det känns bra att vi nu även kan välkomna studenter med funktionshinder, säger Torsten Friberg.

Han berättar att det nya huset kommer att kosta runt 100 miljoner kronor. Byggherre är EM Mattson. Summan finansieras med hjälp av banklån. Eftersom man i princip inte har några lån kvar på övriga fyra hus ger banken riktigt bra villkor.

– Med nuvarande ränteläge kan vi räkna hem hela kostnaden på några år, säger Torsten Friberg.

Utbyggnaden av Tempus är ett jätteresa som förhoppningsvis når sin slutpunkt någon gång nästa höst.

De studenter som bor på Tempus har knorrat lite, eftersom man bland annat – på grund av bygget – har tvingats flytta på parkeringsplatser. Men de flesta har ändå förståelse för att det kommande år kommer att bli lite stökigt på området.

Mer från Accent