Nykterhet

Nykterhet provocerar många

DRUGNEWS. Att vara nykter är en trend som provocerar, särskilt att ungdomar är nyktra. Det berättar Thomas Lerner, Dagens Nyheters redaktör för Insidan, utifrån reaktioner på en artikelserie om nynykterismen i Sverige.

Vid ett seminarie på IOGT-NTO-gården vid Klara kyrka i Stockholm med representanter från nykterhetsorganisationer och Thomas Lerner, diskuterades nynykterismen – ett ämne som efter publiceringarna i DN provocerade flera läsare.

– Under mina år som journalist har jag aldrig varit med om en liknande hätskhet i åtskilliga av de rekordmånga över 750 nätkommentarer som kom in till redaktionen. Många av dem var så elaka att vi inte ville vidarebefordra dem till de personer som intervjuats i artiklarna, berättade Thomas Lerner för mötesdeltagarna.

Några mindre elaka kommentarer var ”Ska man inte få ta sig ett par glas utan att moralisterna kommer rusande?”, ”Nykterister är trista, tråkiga och torra.”

Avsikten med artikelserien ”Alkoholfritt tack” i höstas var att spegla nynykterismen i Sverige. Sex artiklar publicerades, varav flera fokuserade på att allt fler ungdomar väljer att vara nyktra. De bärande elementen i serien var intervjupersonernas egna reflektioner om sin nykterhet. DN ville inte propagera för någon speciell inriktning, utan bara informera om den nya trenden.

Att artiklarna väckte sådana hätska reaktioner är överraskande, tycker Thomas Lerner.

– Det kan vara så att många provoceras av att unga människor så definitivt tagit ställning mot alkohol, säger han till Drugnews.

Flera deltagare vid mötet berättade om egna erfarenheter, där de varit tvungna försvara sitt val av nykterhet. Bland dem Pär Carlsson, polis från Södertälje som arbetar i en specialsatsning inom Södertäljepolisen mot alkoholrelaterad brottslighet.

Förra året minskade oprovocerat alkovåld på gator och torg i Södertälje med 23 procent, enligt Södertäljepolisens statistik som publiceras nästa vecka.

– Det riktade arbete som polisen i Södertälje gör för att minska alkoholvåldet har visat sig vara mycket framgångsrikt. Det hänger ihop med polisens ökade synlighet, men också med att fler vågar anmäla brotten, trots att fler anmälningar kommit in har vi genom specialsatsningen lyckats minska våldet, berättade Pär Carlsson.

Men även inom polisen är nykterhet provocerande.

– Jag har tidigare arbetat vid narkotikaroteln, när jag berättade om mitt medlemskap i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle var reaktionerna positiva.

Därför blev jag väldigt förvånad över hur en del kollegor reagerade när jag berättade om min nykterhet. Tydligen är det provocerande även bland poliser att vara med i nykterhetsrörelsen, säger han till Drugnews.
Lunchmötet i måndags arrangerades av Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran.

Drugnews/Bruce Clarke

Mer från Accent