Styrelseförslag

Nya namn i krympt förbundsstyrelse

Färre ledamöter, två nya namn och ommöblering på flera poster. Här är valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse i IOGT-NTO.

En nyhet är att förbundsstyrelsen, FS, föreslås bli mindre. Den nya styrelsen, som ska väljas vid IOGT-NTO:s kongress i juni, föreslås bestå av tio ledamöter, mot dagens tretton. Skälen är flera enligt Åsa Hagelstedt, ledamot i valberedningen.

– Den viktigaste anledningen är att alla som sitter i förbundsstyrelsen i dag tycker att den är för stor, och att det gör att det blir svårarbetat. I en mindre styrelse får alla utrymme och det ställer samtidigt högre krav på att alla bidrar, säger hon.

Valberedningen har sneglat på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, vars styrelse har sju ledamöter.

– Men det tycker vi är för långt att gå.  Förbundsstyrelsen ska ju inte vara ett representantskap med en från varje distrikt, men det behöver ändå finnas en viss representation och det får inte bli för sårbart med alltför få ledamöter. Man kan säga att vi hittat en kompromiss som sedan får utvärderas, säger Åsa Hagelstedt.

Den nya förbundsstyrelsen föreslås bestå av hälften kvinnor och hälften män. Grafik: Fredrik Olsson

Förslaget innebär en styrelse med fem kvinnor och fem män. Två namn är helt nya, men vissa ommöbleringar föreslås också. Till ny kassör föreslås Eva Blomqvist, som sedan tidigare är ledamot i förbundsstyrelsen. Till ny studieledare föreslås Lina Boberg, även hon sitter sedan tidigare i FS.

– Båda har gjort ett bra jobb i styrelsen och har uttryckt att de vill, och är beredda, att ta ett större ansvar. Lina Boberg har erfarenhet av studiefrågorna och vill göra mer inom det området, och vi tycker att hon är rätt person på den posten. Eva Blomqvist kan koppla ekonomin till verksamheten, hon ser ekonomin som styrmedel för verksamheten. Hon är inte en kamrer – det sköter kansliet. Eva Blomqvist kan också fastighetsfrågor, så det kommer att bli en breddad syn på kassörsuppdraget, säger Åsa Hagelstedt.

Erik Winnfors-Wannberg, som även han sitter i dagens styrelse och som engagerat sig i frågor som rör rasism och integration, föreslås bli ny sekreterare.

– Erik var ju ny förra perioden och många av de som jobbat med honom har varit väldigt imponerade. Han kan driva tuffa ideologiska frågor men gör det på ödmjukt sätt som inger stor respekt för honom. Han är prestigelös och mer intresserad av att ta ansvar för organisationen än av själva titeln, säger Åsa Hagelstedt.

Barbara Wennerstrand. Foto: Privat.
Arne Larsson. Foto: Privat.

Valberedningen presenterar också två nya namn: Barbara Wennerstrand, 34, från Norrköping och Arne Larsson, 64, från Trosa.

– Barbara, som är född i Chile, har jobbat med NBV och den sociala verksamheten, och Arne sitter i Dagöholms styrelse (IOGT-NTO:s behandlingshem, redaktionens anmärkning). Han har tidigare varit konsulent och jobbat mycket med värvning, säger Åsa Hagelstedt.

Valberedningen har jobbat in i det sista – har det varit extra tufft den här gången?

– Ja, det har det, det har varit några sena avhopp. Och vi har också haft svårt att få in nomineringar på utlandsfödda personer, vilket vi strävat efter då IOGT-NTO har en bred medlemskår och det är viktigt att förbundsstyrelsen speglar medlemmarna. Vi har också velat undvika att samma personer sitter i både en distriktsstyrelse och i förbundsstyrelsen, vi måste sprida uppdragen.

I syfte att sörja för återväxten kommer valberedningen att göra ett medskick till den blivande förbundsstyrelsen – en lista med ett tiotal namn på ”blivande stjärnor” i organisationen.

– Det är flera som sagt att de vill ta större uppdrag, och som vi ser skulle behöva ta ett ”mellansteg”  och få lite insyn i hur det är att jobba på förbundsnivå innan de tar ett större uppdrag, säger Åsa Hagelstedt.

Den föreslagna styrelsen får en något äldre medelålder än den sittande styrelsen.

– Ålder har inte varit en avgörande egenskap för oss. Vi har velat ha kvar så många som möjligt av de som kom in förra perioden, säger Åsa Hagelstedt.

Valberedningens förslag

Ordförande: Johnny Mostacero, omval.

Vice ordförande: Andrine Winther, omval.

Sekreterare: Erik Winnfors-Wannberg, nyval på posten.

Kassör: Eva Blomqvist, nyval på posten.

Studieledare: Lina Boberg, nyval på posten.

Ledamot: Carl-Åke Andersson, omval.

Ledamot: Lena Borgs, omval.

Ledamot: Oskar Jalkevik, omval.

Ledamot: Arne Larsson, nyval.

Ledamot: Barbara Wennerstrand, nyval.

Om förslaget går igenom kommer följande lämna styrelsen:

Josefine Larsson, sekreterare.

Ulf Persson, kassör.

Jan Linde, studieledare.

Hugo Hermansson, ledamot.

Lina Magnusson, ledamot.

Mer från Accent