Drogfri uppväxt

Ny nykterhetsorganisation bildad

I helgen slogs organisationerna Sveriges lärares nykterhetsförbund, SLN, och Sveriges akademikers nykterhetsförbund, SAN, ihop till den nya organisationen Drogfri uppväxt.

Vid ett möte i lördags på studenthemmet Tempus i Stockholm valdes Ali Jerremalm till den nya organisationens ordförande.

Grattis till att bli första ordförande i den nya organisationen!

– Tack, även om det inte var så dramatiskt. Jag har varit ordförande i SLN i många år, säger han.

Varför valde ni att slå er samman?

– Vi har ganska mycket gemensamt, bland annat en gemensam bakgrund och många av våra medlemmar har varit med i båda organisationerna.

Båda organisationerna har sitt ursprung i Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund, SSUH, som bildades 1896.

Vilka vänder ni er till?

– Yrkesverksamma som arbetar med barn och ungdomar. Och det är ju inte bara lärare och alla är inte akademiker heller. Det nya namnet säger mer vad vi vill än vilka vi är. Vi tycker att det känns mer i tiden, även om det var två rekorderliga namn de andra också. Medlemmarna ska vara nyktra förebilder och inte använda alkohol eller andra droger.

Vad ska ni bedriva för verksamhet?

– Vi ligger lite lågt över jul, men efter årsskiftet drar vi igång. Just nu lägger jag sista handen vid ”Nytt från SLN” en tidning som kommit ut tre gånger per år. Vi kommer att fortsätta ge ut en tidning, men ännu har vi inget namn på den. Vi kommer också att fortsätta genomföra uppsats- och teckningstävlingar

Enligt ett pressmeddelande ska Drogfri uppväxt anordna utbildningsdagar för bland andra modersmålslärare, ordna uppsats- och teckningstävlingar, granska lärarutbildningarna, delta i mässor och konferenser, ge ut en egen tidning, delta i den drogpolitiska debatten, ta fram studiematerial och ordna studiecirklar, verka på flera sätt för ett nyktert studentfirande, marknadsföra spelet Tankebanan som också är ett diskussionsmaterial om etik och droger, med mera.

Mer från Accent