IOGT-NTO-rörelsen

Örnsköldsvik peppar för en Vit jul

I Örnsköldsvik kommer Vit jul-kampanjen nå ut till fler i år. Det har möjliggjorts genom samarbete med lokala aktörer.

I början av hösten började IOGT-NTO-rörelsen i Örnsköldsvik diskutera hur de kunde bredda konceptet lokalt. Bland annat kontaktade de Tidningen 7, en lokal gratistidning som delas ut i alla hushåll varje vecka.

– Tidningen var mycket positiv till att samarbeta och har lovat att skriva artiklar kopplat till Vit jul i fem nummer. De kommer exempelvis intervjua personer som är alkoholkonsumenter, men som tycker det är viktigt med en vit jul. Förra numret hade de ett uppslag med alkoholfria drycker, berättar Olle Häggström, distriktsordförande för IOGT-NTO i Västernorrland.

Olle Häggström. Foto: Nathalie C. Andersson

Dessutom valde Tidningen 7 att kontakta Brottsförebyggande rådet, Brå, som också tyckte att Vit jul var ett bra initiativ. Tillsammans kom de överens om att ställningstagandet med tre dagars nykterhet över julen lät för enkelt – istället uppmanar de nu människor i området att skriva på för en hel vit månad: 7 december – 7 januari.

Inte nog med det; Tidningen 7 och Brå kontaktade också Centrum i Samverkan, Cesam, ett samverkansprojekt mellan näringsidkare och fastighetsägare i Örnsköldsvik.

Tillsammans arrangerar de nu ett miniskidlopp i Örnparken mitt i stan med koppling till Vit jul. Där kan barn hyra skidor för att delta i kappåkningen, samtidigt som alla företags och organisationers maskotar hejar på. Även Vit juls symbol, pepparkakan Peppis, lär dyka upp.

– Men vi fick reda på att Peppis var utlånad under lördagen! Därför har vi varit tvungna att tillverka ännu en Peppis, vilket är på gång just nu. Enda problemet är att det är risk för tö på lördag, men vi får se vad som händer, säger Olle Häggström.

Uteblir snön kan det bli ett löplopp istället. Fler aktiviteter är också planerade de kommande veckorna, exempelvis ”lilla julafton” den 22 december, för ensamma och familjer som inte kunnat planera ett eget firande.

Olle Häggström hoppas nu att andra IOGT-NTO-distrikt kan följa i Örnsköldsviks spår, eftersom att han anser att det är viktigt att engagera hela lokalsamhället för att folk ska få upp ögonen för Vit jul.

 – Ska vi åstadkomma något på riktigt så måste vi vidga vyerna. Inom IOGT-NTO är vi bara knappt 30 000 personer, men vi är tio miljoner människor i hela landet. Därför måste vi ha samarbetspartners för att nå fler, säger han.

– Om vi ska minska totalkonsumtionen av alkohol måste vi få fler att reflektera, för vi i rörelsen är ju redan nykterister. Isolerar vi oss går det inte att påverka på samma sätt.

Mer från Accent