Verksamhetsforum

”Nu har jag fått kunskap om hur man kan påverka alkoholnormen”

Sandra Thörnqvist är en av de 78 medlemmar som deltog i IOGT-NTO:s verksamhetsforum i helgen. En helg fylld av seminarier och erfarenhetsutbyten som gav mersmak.

– Jag kan absolut tänka mig att åka på liknande arrangemang, säger Sandra Thörnqvist, som kom till verksamhetsforum på Tollare folkhögskola tillsammans med sju andra från kamratstödet i Katrineholm.

Sandra Thörnqvist är medlem i IOGT-NTO sedan april i år, och hon berättar att hon inte funderat så mycket på sådant som till exempel alkoholnormen tidigare.

– Nu har jag fått kunskap och tankar om hur man kan påverka alkoholnormen. Jag var på seminariet om måttlig konsumtion, och det är tydligt att det behövs en minskning av alkoholkonsumtionen både i Sverige och resten av världen.

För Sandra Thörnqvist var möjligheten att utbyta erfarenheter med andra kamratstöd en viktig del av helgen.

– Att höra hur andra jobbar gav mycket som vi kan ta med oss hem. Vi ska prata vidare om det nu i veckan, säger hon.

Något som hon önskar mer av i framtiden är kunskap om hur man kan arbeta med blandmissbruk.

– Många nuförtiden är blandmissbrukare så jag skulle gärna se mer fokus också på andra typer av droger än alkohol.

Mål för årets verksamhetsforum var att locka fler medlemmar som inte deltagit tidigare, att nå fler medlemmar från nya medlemsgrupper, och att jobba med begreppet stolthet.

– Vi nådde samtliga mål. Det var en blandning av gamla och nya medlemmar, det var ett brett utbud av seminariepass och många deltagare uttryckte att de var nöjda efter passen, säger Anders Karlsson, utvecklingskonsulent, som tillsammans med Ulrika Jansson (även hon utvecklingskonsulent) ansvarat för programmet.

Seminariepassen spände över ett brett fält – från grunderna i alkoholpolitik och vilka frågor som är på den politiska agendan – till IOGT-NTO:s sociala plattform och hur det internationella arbetet påverkar ute i världen. Hela sista dagen ägnades åt begreppet stolthet, och om hur medlemmar som är stolta över sitt medlemskap skapar engagemang.

Dagen inleddes med att Sofia Modigh, IOGT-NTO i Sollentuna, berättade om föreningens flyktingarbete. Hon berättade om vad som görs på plats, men också att många medlemmar från olika delar av landet hör av sig och hjälper till, till exempel genom att samla in pengar.

Programmet avslutades med en knytkonferens på temat ”Det här gjorde vi bra – då och nu”, där deltagarna höll 20-minuterspass och berättade om olika aktiviteter och verksamheter som bedrivs runtomkring i landet.

– När vi avslutade i dag konstaterade vi att det finns massor av tankar kring den egna stoltheten och hur man kan arbeta för att fler ska känna sig stolta över sitt medlemskap, säger Anders Karlsson.

Mer från Accent